Nyko frys bygger ut lagerdelen

Nyko frys i Nykarleby bygger ut. Beslutet om detta gjorde man redan på extra stämman i våras men nu har man skridit från teori till praktik. I veckan undertecknades ett entreprenadkontrakt med byggnadsbyrå Harry Backlund Oravais, som skall se till att Nyko frys lagerutrymmen blir mer än dubbelt större till den l april nästa år.

Styrelsen hade att välja mellan sex offerter, omtalar ordförande Gunnar Mäenpää. De praktiska förberedelserna har redan gjorts på byggnadsplatsen vid vägen Nykarleby—Jakobstad. Tillbyggnaden blir på ca 4.000 kubikmeter, vilket möjliggör lagring av omkring 2 miljoner kg råvara för pälsdjursfoderberedningen. I nuläget kan företaget lagra 1,5 miljoner kg, vilket är för litet. Fodertillverkningen har ökat år för år och behovet av en tillbyggnad har varit aktuell flera år, säger Mäenpää, som tillägger att det är viktigt att man kan ha tillräckligt stora lagerutrymmen så att man inte vid eventuella leveransstörningar hamnar i en foderbristsituation.

Kostnadsberäkningarna för tillbygget norr om den nuvarande byggnaden slutade ursprungligen på cirka en miljon mark inklusive maskiner, som levereras av Hankkija, men Mäenpää tror att utgifterna kommer att bli något större. Byggnadsbyrå Backlund svarar helt för själva byggnadsarbetena, medan det blir en skild entreprenör för elinstallationerna. Offert på det arbetet skall nu inbegäras.Vasabladet, den 11 oktober 1974.
Ur Sigfrid Bertlins klippböcker i Nykarleby släkt- och bygdeforskares arkiv.


Läs mer:
Nyko-Frys i Pälsdjursnäringen av Erik Birck.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2017-11-30, rev. 2021-03-03 .)