Nykarleby stad  1620–1920 av V. K. E.  Wichmann


Wichmann honorerades för minnesskriften om Nykarleby stad med 3 150 mk i samband med utgivningen. Dessutom ersattes han med 300 mk i resekostnader. I detta sammanhang kan nämnas att när Einar Hedström, som Nykarleby stads representant vid Gamlakarleby stads 300-årsjubileum samma dag som Nykarleby, fick ett rese- och representationsersättningsbidrag på 114,40 mk. Som en annan jämförelse av priset kostade utbyte av stadens häst 900 mk och Matti Markkula ersattes med 40 mk för skoning av denna häst.

Till Lindbergs tryckeri Ab i Helsingfors betalade 4 805,20 mk för tryckningen av 400 exemplar jämte frakt av minnesskriften Nykarleby stad 1620–1920.
     Dessutom ersattes arkivarien vid Finlands statskontor Torsten Hartman för genomgående och bedömande av publikationen med 300 mk.
     Alltså kostnad totalt 5 105,20 mk.
     För 36 gåvoexemplar vilka skickades per post blev fraktavgiften 21,60 mk.

För själva 300-årsfesten gavs i förskott till handl. Kisor för inköp till festen 5 000 mk. Av dessa redovisade Kisor sedan för 2628,75 mk, medan August Casén presenterade en räkning, över sålda varor till festen, för 5 par tallrikar à 55 mk samt 600 gram järntråd à 6 mk.
     Vad järntråden skulle användas till på festen framgår inte av källorna. Kan tänkas användes den till att binda de girlander som utgjorde dekorationen på Stora bron under festdagen.

Av de 400 exemplar av minnesskriften som trycktes, innehar skribenten 2 stycken. Vem innehar månne de övriga?


Lars Pensar, 2010-10-15.


I juni 1923 reades boken.

 

 

Efterlysning av ägare

Meddela om du har ett (eller flera) exemplar!

T.o.m.
den 25 oktober
2020 är
34 stycken 
(= 8,50  %),
böcker spårade i två länder:
- Finland
- Sverige

2020 S:a 14

Gustav Sundström, Pargas

Jag har ett något tummat ex av Nykarleby stad 1620-1920. När jag kommit över boken förlorar sig i historiens glömska, antagligen i slutet på 1970 talet. På bakpärmen finns en anteckning 45,- (mk).  Den är dedicerad  ”Fröken Josefine Bergh med djup vördnad och tacksamhet”. Hon har tydligen bistått förf. med viktiga upplysningar för hon tackas hjärtligt i slutorden i slutet av boken.

Dessutom meddelade Gustav 13 biblioteksinnehav.


2010 S:a 20

Karl Wenelius, Jakobstad, den 18 oktober

Ett väl tummat exemplar av ”Nykarleby stad 1620-1920” finns i min ägo. Jag kan inte minnas hur jag fått den, men den kan vara arvegods. 
 

Dan Kronqvist, Helsingfors, den 18 oktober

Jag har ett ex av boken. Det har tillhört min far Gunnar Kronqvist och kan mycket väl vara inbundet av honom också. Hårda pärmar och marmorerat papper, men ingen text på ryggen, som det brukar vara med hemkörda böcker.


Lars Pensar
, Nykarleby, 2 ex., den 15 oktober

Det ena är arvegods från föräldrarna, det andra fick jag av Carl Berger.


Stig Haglund
, Nykarleby, den 15 oktober.


Fredrik Liljeström
, Drottningholm, den 15 oktober

Inköpt den 18 oktober 2002 för 10 € vid Hagelstams antikvariat i Helsingfors. Min första utgåva var kopior tagna den18 mars 1986 av bok lånad från Vasa stadsbibliotek.

Bibliotek, den 15 oktober

Depåbiblioteket i Kuopio. Gustav Sundström 2020-10-25.
Finlands Arkitekturmuseums bibliotek
Genealogiska Samfundets bibliotek
Helsingfors stadsarkiv. Gustav Sundström 2020-10-25.
Helsingfors universitetsbibliotek
Jakobstads stadsbibliotek
Jyväskylä universitet. Gustav Sundström 2020-10-25.
Kungliga biblioteket, Stockholm
Lunds universitetsbibliotek
Mariehamns stadsbibliotek. Gustav Sundström 2020-10-25.
Nykarleby stadsbibliotek (3 ex.)
Nykarlebynejden släkt- och bygdeforskare r.f.
Riksdagsbiblioteket (Finland)
Svenska litteratursällskapet (H:fors). Gustav Sundström 2020-10-25.
Tammerfors stadsbibliotek. Gustav Sundström 2020-10-25.
Uleåborgs universitet. Gustav Sundström 2020-10-25.
Umeå universitetsbibliotek
Vasa släkt- och bygdeforskare r.f.
Vasa stadsbibliotek
Åbo Akademi 3 ex. Gustav Sundström 2020-10-25.
Åbo universitet. Gustav Sundström 2020-10-25.
Ålands landskapsarkiv. Gustav Sundström 2020-10-25.


Läs mer:
Innehavare av Nykarleby min barndoms och ungdoms stad av Einar Hedström.
(Inf. 2010-10-15, rev. 2022-10-26 .)