—   Brunnsholmsfrågan i Nykarleby. Förslaget om egobvte med innehafvarena af de s. k. Brunnsholmarne blef, enl. Ö. P., af förstärkte stadsfullmäktige den 12:te dennes enhälligt antaget, hvarför man nu får hoppas att staden inom en icke altför aflägsen framtid får full besittningsrätt till nämda holmar och därmed en hos stadsboarne allmänt hyst önskan uppfyld.


Wasa Nyheter Wasa Nyheter nr 14 den 19 januari 1897.


Läs mer:
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2011-11-13, rev. 2011-11-13.)