Brunsholmarne i Nykarleby — Kalfhage. Uti Nykarleby älf, strax söder om staden, ligga tvänne små nätta holmar, ”Brunnsholmarne” kallade. Där har sedan många tiotal år tillbaka funnits ett litet sommarvärdshus. Här hafva stadsboarne vanligen tillbringat sina aftnar, ofta med barn och blomma, njutande af den vackra naturen och hvad värdshuset haft att bjuda på.

Man har varit, skrifves till oss, nöjd och belåten med det primitiva huset till dess egaren af holmen nu beslöt att bygga ett nytt och endamålsenligare hus, Han ansökte då först om restaurationsrättigheter hos guvernörs-ämbetet. Saken hänslöts därifrån till Nykarleby kommun. Den 24 dennes vid kommunalstämma blef ärendet framdraget, men tack vare härvarande prästerskaps energiska åtgärder beslöt stämman att förbjuda egaren af ”Brunnsholmarne” att därstädes idka värdshusrörelse.

Således blir ingen ny byggnad och de gamla, som tillhörde staden, hafva redan försålts på auktion, och ”Brunnsholmarne” blifva, enl. hvad jag hört, i nästa sommar begagnade till — kalfhage.


Wasa Tidning nr 51 den 31 mars1893.


Läs mer:
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2011-10-13, rev. 2022-01-04 .)