Skärgårdsliv

en samling om Z.T:s sommarvistelser
i Nykarleby skärgård

 

1. Fru Lovisa Eklunds berättelser

Fru Lovisa Eklund tjänte på Kuddnäs, året då Vasa brann 1852. Hon kom dit som 16 årig flicka för den tid på sommaren då professorn skulle vara på sommarvistelse på Kuddnäs.

--- ”Följde en dag före midsommaren med professorn och roddarpojken Flinkfelt ut till Alörn för att städa. De hade blott en lite fiskebåt som Z:T. begagnade för sina fiskefärder. Då överraskades de på vägen av så hårt väder att de måste sätta upp på Djupsten där de tog in hos en bekant, fiskal Forsén. De hade inte ens vägkost med och blev där över natten. Följande dag gjorde de sin tripp till till Alörn och återvände därefter hem. Vid hemkomsten mottogs Lovisa av två bekymrade fruar, varvid den yngre brast i gråt, slog sina armar runt flickans hals och frågade ”Var är Zachris?”. Han är nere vid båten och sköter om den, men smittades hon av de två fruntimrens rörelse och fick också hon tårar i ögonen och föll i gråt och gick tigande ut, men följde de då efter flickan då de inte trodde hon talat sanning, men såg då den glade Zachris livslevande och oskadd.

Zachrisdagen firades detta år, den 6 sept. så, då på förmiddagen kom några bekanta herrar, Lybeck, Dyhr, Blank till Kuddnäs, varefter sällskapet for ut och meta. Vid middagstid tog de iland vid Socklotsanden och där på den sandiga stranden kokades potatis. Dukades på sanden på en utlagd servett, åts och skålades under skämt och glam. Lovisa, ensamt kjolfolk, skötte serveringen. Efter middagen återvände sällskapet till Kuddnäs för att vara med på notdragning. Noten drogs till en början tvärs över ån varvid två man gick längs Högbackasidan och två på Kuddnässidan. Vid Alisvaj, i den bekanta viken, togs varpet ihop och noten upp. Det blev ett lyckovarp som gav ej mindre än två präktiga laxar. Doktorinnan hade sänt Lovisa med en flaska punsch och glas till stället och det hurrades för de två laxarna och dracks deras skål, dagens hjälte till ära.

Den sommaren bodde Topelius för sina färder till Alörn i Dyhrs villa [idag Rosa Villa i Juthbackakroken] i salen i nedre våningen och kammaren innanför. Vid tillfälle sändes färsk fisk till Kuddnäs.

Det var mera dåligt med fisk den sommaren. Men en dag sade doktorn med sitt vanliga goda humör: ”Nu skall vi sätta ut krok på Lovisas lycka!”

Ja, var så god svarade Lovisa intresserad. Den gången kom en 16 skålpunds [8,5 kg] gädda. Med den goda fångsten restes genast hem till Kuddnäs.

Då den unga frun kom med till Alörn bodde de hos herrskapet Lybecks på Charlottenlund.

Den sommaren saltades inte något för vintern.

Hemma på Kuddnäs hade Lovisa att varje morgon hämta vatten åt doktorn från ”Josepas käldon” på Frillan, och var gång hon kom med vattnet sade han, ”Tack snälla Lovisa!”

Sådan vänlighet gick till hjärtat.Ur de Schalinska anteckningarna, mikrofilm i Bircks samling, Nykarleby stads arkiv.
Lars Pensar digitaliserade och kommenterade.


Läs mer:
Fortsättning: 2. Före detta fiskargossen Flinkfelts berättelse.
Fler texter ur Schalinska samlingen.
(Inf. 2019-09-04, rev. 2019-09-12 .)