Brandstationen vid Munsalavägen


Brandstationen invigdes den 15 december 1999. Slangtornet är omkring 25 meter högt.

Hej! Vindstrumpan [vindstruten] som finns vid brandstationen kom till på det sättet att jag frågade dåvarande brandchef Gunnar Backlund när stationen är färdig, vad som kommer högst i tornet? Han svarade hitta på något! Så jag tog kontakt med före detta Lokalförsäkring, de sponsorerade stativ och vindstrumpa tills sommaren 2019. Sedan dess har Kronqvist Ingenjörsbyrå sin logo på vindstrumpan. Det är gratis att ha  vindstrumpan i tornet så länge jag har hand om det. Har kommit överens med personalen på stationen att de sätter upp den.

Peter Gullback den 19 december 2019.


 
Sirenenen flyttades från kraftverket. Brandbilen av märket GAZ slutade sina dagar som lekbil vid Rummelbacken. Foto: FL, juli 2005.


Läs mer:
Mer om brandväsendet i kapitlet Fakta.
Slangtornet inifrån.
Brandbilar 2005.
En av stadens f.d. brandbilar.
En av landskommunens f.d. brandbilar.
Fler torn.
(Rev. 2022-05-29 .)
    Slangtornet.
Foto: FL, juli 2005.