Tre triangelmätningstorn


Triangelmätningstorn. Den gula rektangeln i toppen illustrerar plastämbaret som fanns på en stång.
Skiss: FL, juli 2005.

I början på 1970-talet restes triangelmätningstorn av trä på bergen strax öster om den dåvarande avstjälpningsplatsen vid Kovjokivägen, vid Bådasvängen bortom Lassanders och vid Andrasjövägen en bit från Idrottsgården vid Andrasjövägen.

Tornen hade förmodligen något att göra med mätningsarbeten i anslutning till nyskiftet i Forsby—Kyrkoby som inleddes 1956 och avslutades 1978. Vet ej när de revs, men jag har för mig att de fanns kvar åtminstone omkring 1977.


*           *           *


Gösta Ågrens
minnen av tornet vid avstjälpningsplatsen:

Tornet på Brannberg (d.v.s. Det Branta Berget – vi kräver inte mycket i höjdväg av våra berg här i Österbotten!) var i jämförelse sentida. Det uppfördes först sedan jag lämnat nejden, vilket skedde 1953, och förföll mycket snabbare än det riktiga Tornet. Det såg likartat ut och tjänade väl samma ändamål, men var möjligen inte lika högt.

Brannbärg är berget vid sidan av vägen, strax efter stigen till Kackurdunten (d.v.s. den, som stadsborna använder). Det är ju inte högt, men det är brant! Ett egendomligt kortlivat torn befann sig där 1970–1990 ungefär.
  
Det vore värdefullt, kanske, att bevara namnen längs vägen Nykarleby–Lippjärv, där bysbarna frusit och drömt och gått hundradetals gånger:

Efter knappt sju års väntan dök första fotografiet av ett av tornen upp:

Hittade bland mina bilder ett ovanligt foto av triangelmätningstornet på norrsidan av Andrasjövägen, på den steniga kullen strax före den s.k. stadslindan (nu övervuxen med planterad granskog). Fotot är troligen taget i medlet av 1970-talet. Tornet stod inte kvar så värst länge. Min bror Håkan står på topplanet och tittar ner.[Min minnesbild av tornet var någorlunda riktig så när som på att stegen stack ut. Nu hoppas jag att det skall dyka upp bilder på de andra tornen och för den delen fler av detta också. Förstoring.]

Karl Wenelius
(Inf 2012-04-21.)

Läs mer:
Fler torn.
(Inf. 2005-07-30, rev. 2014-07-14 .)