Seminariets huvudbyggnad

Har själv under högstadie- och gymnasietiden undervisats i bl.a. modersmål, finska, engelska, historia och samhällslära i byggnaden. Morgonsamling hölls varje dag i den mittersta delen. I bakgrunden skymtar kosthållet som revs och gav plats för en byggnad med bland annat slöjdsalar, gymnastiksal, lärarrum, vaktmästarbostad m.m. Detta skedde 1961–63, trots att det redan då fanns planer på att flytta seminariet till Vasa. Den späda granen till höger vid entrén är den stora granen som fälldes 2012.

19/7 03
Terveksi U:pyysta. Kirjoitakaa pian!
H. [?]

et i Seminariet överstruket.

Seminariets huvudbyggnad
  

Text:

Seminariet Nykarleby
V. E. Björkboms Bokhandel, Nykarleby

Baksidestext:UNION POSTALE UNIVERSELLE. CARTE POSTALE
Förlag:V. E. Björkboms bokhandel.
Serie:1900-5.
Daterat:17 juli 1903.
Från—till:Nykarleby—Viborg.
Anmärkning: 3586 i bildens nedre högra hörn.