Storbroombyggnaden

2019Prolog

Jag envisas med att kalla ”Kyrkbron” vid dess rätta namn; Storbron eller Stora bron. I december 2015 kom en broutredning, den 25 februari 2019 inleddes en stor renovering och den 4 mars kunde man läsa: Nu är Kyrkbron avstängd – alternativ rutt gäller fram tills i höst.

Den 4 mars 2019
Översikt från nordost.
Förstoring.

 Det södra räcket revs först.
Förstoring.

 
Sen var det dags för det norra.
Förstoring.

Foto: Peter Gullback.
(Inf. 2019-03-06.)

Den 8 mars 2019
Mittersta spannet lyftes bort i snöyra. Översikt från söder.
Förstoring.

Foto: Gunnel Byggmästar.
(Inf. 2019-03-08.)

Den 9 mars 2019
Mittersta spannet bortlyft.
Förstoring.

Foto: Marika Holmberg.
(Inf. 2019-03-10.)

Den 10 mars 2019, förmiddag
Räckesrester och avspärrning.Räckesrester.

Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2019-03-10.)

Den 10 mars 2019, eftermiddag
Översikt från sydväst. I högerkant skymtar barackerna som Rummelbackens daghem är evakuerat till.
Förstoring.Mittersta spannet bortlyft.
Förstoring.

Foto: Marika Holmberg.
(Inf. 2019-03-10.)

Den 14 mars 2019Balkarna lyfts bort.
Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

Foto: Maryann Backström. Bilderna tagna ur en film.
(Inf. 2019-04-02.)

Den 14 mars 2019
Dags för östra spannets balkar att lyftas bort. Översikt från söder.

Foto: Gunnel Byggmästar.
(Inf. 2019-03-18.)

Den 27 mars 2019
Brokistorna intäckta med presenningar.
Förstoring.

Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2019-03-28.)

Den 7 april 2019Pågjutning för balkupplag har gjorts på den bortre/östra bropelaren
Förstoring.

 Dass behövs på en byggarbetsplats. Den här gången är det grönt.
Förstoring.

 Få se om de gamla plintarna med pyramidhuggna toppar återmonteras. Brostugan kommer att vara stängd i sommar.
Förstoring.

 Balustraden riven.
Förstoring.

Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2019-04-07.)

Den 7 april 2019Östra landfästet. Balustraden riven även här.
Förstoring.

 Västra landfästet.
Förstoring.

Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2019-04-07.)

Den 18 april 2019Perfekt spegling.
Förstoring.

 Västra landfästet. Som ersättning för den stängda Brostugan har Naser en matvagn på torget.
Förstoring.

 Vid östra landfästet.
Förstoring.

 Vid östra landfästet.
Förstoring.

 Formsättning vid östra landfästet.
Förstoring.

 Förstoring.

Foto: Peter Gullback. Stig Haglund och Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2019-04-26.)

Den 20 april 2019
Drönarbild. Östra landfästet till höger. Drönarfilm från samma tillfälle på youtube.
Innehållsförteckning till Från ovan.
Förstoring.


Foto: Johan Pensar. Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2019-04-26.)

Den 7 maj 2019
En mobilkran på västra sidan. Av naturliga skäl kunde inte Förstamajfirandet försiggå framför Brostugan, så det blev på torget i stället.
Förstoring.


Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2019-05-08.)

Den 11 maj 2019En bred specialtransport skapade tillfälligt trafikkaos i Nykarleby vid middagstid i dag.

Transporten som kom norrifrån skapade också stora trafikstockningar i Vittsar i Karleby vid niotiden på morgonen. Trafikskyltar måste avlägsnas för att transporten skulle kunna ta sig förbi på Storå bron. Som bäst pågår en grundrenovering av bron.
    Transporten startade på fredagkväll från Uleåborg och var framme i Nykarleby vid tolvtiden. Transporten var 8,3 meter bred.
Bred last skapade trafikstockningar mellan Karleby och Nykarleby på lördagen. Foto: Joel Backlund.
Förstoring.


Österbottens Tidning, webbupplagan 2019-05-11. Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2019-05-12.)

Forts. 1 den 11 maj 2019Förstoring.

 Så här långt har våren kommit nu.
Förstoring.

 Specialtransporten sköttes av firma A & J Kivijärvi Oy från Brahestad.
Förstoring.

 Montage av två bilder.
Förstoring.

 Gjutningen klar vid västra landfästet och formen är delvis riven. Den västra pelaren har man av någon anledning varit tvungen att bila bort en del av.
Förstoring.

 En riktigt präktig mobilkran framför Brostugan. Förvånande att det står "Bred last" på svenska.
Förstoring.

 Varselmålade balkändar. Den gamla bron bars av tre balkar men nu blir det fem.
Förstoring.

 Balkändar vid kyrkan. Trailern var märkt Faymonville, ett företag specialiserat på tunga transporter, nen den var finskregistrerad (DFS-539C), så förmodligen är den inköpt begagnad. Det blev regelbrist när man skulle palla under för lossning, så man fick börja jaga efter mer virke.
Förstoring.

 Detalj balkändar.

 Detalj balkändar.

 Dragbil och följebil som har några märkliga instalaltioner på taket.
Förstoring.

Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2019-05-12.)

Forts. 2 den 11 maj 2019Från Brostugusidan.
Förstoring.

 Juthasvägen. Det blev en lång backningssträcka och dragbilen stanande kvar över natten.
Förstoring.

 Västra sidan.
Förstoring.

 Balkarna är så långa att de bär över drygt ett spann.
Förstoring.

Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2019-05-12.)

Den 14 maj 2019Redan klocka 8.18 var den västra sektionen på plats.
Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

  


 Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

Foto: Lars Pensar och Stig Haglund.
(Inf. 2019-05-19.)

Den 15 maj 2019Förstoring.

 En del av mittsektionen på väg.
Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2019-05-19.)

Den 16 maj 2019Sekundärbalkarna har börjat monteras från västra sidan.
Förstoring.

 Förstoring.

Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2019-05-19.)

Den 18 maj 2019Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2019-05-19.)

Den 19 maj 2019Förstoring.

 Cylindrarna som brobalkarna var upplagda på i väntan på montage.

 Ett tält har byggts där skarvarna ska ytbehandlas.
Förstoring.

Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2019-05-19.)Läs mer:
Storbron i kapitlet Fakta.
(Inf. 2019-03-06, rev. 2019-05-19.)

 

Den xx mars 2019x
Förstoring.

 xx Förstoring.

 xx Förstoring.

 xx Förstoring.

 

(Inf. 2019-03-.)