Översikt tjärbränning
Foto: Jens-Ole Hedman i samband med tjärbränning i Esse, Lappfors i juli 1982.
Tillbaka till inledningen.
Bild 1. Bild 2. Bild 3. Bild 4.
Bild 5. Bild 6. Bild 7. Bild 8.
Bild 9. Bild 10. Bild 11. Bild 12.
Bild 13. Bild 14. Bonusbild.