Frimärksspråket
Innehåll
Allmänt Allmänt om frimärksspråket.
Albumblad Förhandsvisning.
   
   
Framför "Bränn upp mina bref!" genom att placera frimärket lutande åt höger på övre vänstra delen av kuvertet. Detalj ur kort nummer 1.