Frimärksspråket.

Le Moine & Malmeström, Konstförlag, Göteborg.

För pekaren över frimärken och text för förklaring! Du länkas ej vidare.
Följande känslor kunde man uttrycka.

Jag älskar dig! Farväl, min älskling! Bränn upp mina bref! Mitt hjärta tillhör en annan! Ja! Nej! Frimärksspråket. För att uttrycka någon af vidstående känslor placera frimärket i motsvarande läge här angifvits Besvara min kärlek! Jag är förlofvad! Bestäm tid och ställe! Lämna mig ensam ! I min smärta! Du har bestått profvet! Trohet får sin lön! Skrif ej mera! Skänk mig Er vänskap! Älskar du mig? Hvarför så lång tystnad? Var försiktig, man ger akt på dig! Kan ej mottaga Er hyllning! Din kärlek gör mig lycklig! Möt mig som vanligt Skrif genast! Huru skola vi träffas?
Föregående kort.  Tillbaka till Albumblad  Nästa kort.


 


Följande känslor kunde man framföra:
  (rad,kolumn) börjande från nedre vänstra hörnet.
Bestäm tid och ställe! (1,2)
Besvara min kärlek! (1,3)
Bränn upp mina bref! (1,4)
Din kärlek gör mig lycklig! (5,1)
Du har bestått profvet! (2,1)
Farväl, min älskling! (2,5)
Huru skola vi träffas? (4,2)
Hvarför så lång tystnad? (4,3)
Ja! (3,5)
Jag älskar dig! (1,5)
Jag är förlofvad! (2,3)
Kan ej mottaga Er hyllning! (4,1)
Lämna mig ensam! I min smärta! (2,2)
Mitt hjärta tillhör en annan! (2,4)
Möt mig som vanligt! (5,3)
Nej! (3,1)
Skrif ej mera! (4,5)
Skrif genast! (5,4)
Skänk mig Er vänskap! (5,5)
Trohet får sin lön! (1,1)
Var försiktig, man ger akt på dig! (4,2)
Älskar du mig? (4,4)
Tillbaka