Frimärksspråket.


De två kolumnerna längst till vänster identiska med föregående kort. I mitten har "Nej!" flyttats upp ovan adressen och två nya meddelanden tillkommit under den. Den mittersta raden i de två högra kolumnerna har utgått. Förklaringen är mer utförlig.
Solléns Förlag, Stockholm.

För pekaren över frimärken och text för förklaring! Du länkas ej vidare.

"(d. 16/2 02.) Kan du se att detta Kortet är mycket bättre, än de ni köpte? både tryck och carton är vackrare. — Hvad roar du dig med i dag? Jag skall gå till posten nu så att korten kommer fram i dag. Adjöss! Hälsningar K. A." Kortet skickades till Fröken Hanna Hallengren, Apelbergsgatan 38 2 tr, Här (i Stockholm).

Jag älskar dig! Farväl, min älskling! Bränn upp mina bref! Mitt hjärta tillhör en annan! Ja! Nej! Besvara min kärlek! Jag är förlofvad! Bestäm tid och ställe! Lämna mig ensam ! I min smärta! Du har bestått profvet! Trohet får sin lön! Skrif ej mera! Skänk mig Er vänskap! Älskar du mig? Var försiktig, man ger akt på dig! Kan ej mottaga Er hyllning! Din kärlek gör mig lycklig! Skrif genast! Huru skola vi träffas? För att uttrycka angifna meningar måste frimärkena sättas både i viss ställning och å bestämd plats af kuvertet. Jag sänder dig en kyss! Jag svär dig evig trohet! D. v. s. på fyra olika sätt i hvarje hörn och två olika sätt ofvan, under och till vänster om adressen. Värdena äga icke någon som helst betydelse för språket.
  Tillbaka till Albumblad  Nästa kort.