Juhtas. — står det faktiskt!

Juhtas.


Anonym tonlitografi, 1860-talet? Samma bild illustrerade artikeln Juthas i Nordisk Familjebok.
Storlek 167x112 mm.


Läs mer:
Juthas i kapitlet Fakta.
(Inf. 2004-03-09.)