BOTNIA ORIENTALIS — Österbotten
Detalj ur Olaus Magnus Carta marina från 1539. Om Leppo by, förgångare till Nykarleby, varit utmärkt på rätt plats skulle den ha funnits mellan Psore och Vero. 

Karlabi
Karleby
Psore Pedersöre
Trula  
Botnia Orientalis Österbotten
Vero Vörå
Tomola vesi  
Kyro Storkyro
Lava  
Mostesar Mustasaari
Vero en gång till
Korsholm Korsholm
Vesikila    
Refze  Räfsö
Nerpis. Hic fabricatur naves. Närpes. Här byggs skepp.
(Inf. 2003-09-27, rev. 2014-01-03 .)