Carta marina 1539


Detalj ur Olaus Magnus karta från 1539. Visar ungefär halva högra delen och 2/3 uppifrån av kartan. Bottniska viken med Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken till vänster. I den här skalan kan bland annat Botnia, Finmarchia, Lappia, Scricfini, Biarmia och Karelia utläsas.


Läs mer:
Carta marina i Nordisk familjebok.
Detalj av mittersta delen, kusten mot Bottniska viken.

Högupplöst karta.
(Inf. 2003-09-27.)