Analys av Wislander 1750

Ett försök att med färger markera var olika grupper av stadens befolkning bodde.

Inte överraskande bor handels- och rådmännen mitt i stan i stora gårdar.

Två färger betyder antingen att gårdsägaren hade två yrken eller att två personer med olika yrken ägde gården.

 

Handelsmän
Borgare
"Tjänstemän"
Hantverkare
"Sjöfolk"
"Arbetare"
"Enkor"

Handelsman
Kramhandlare

R= rådman

Borgare Besökare
Borgmästare (B)
Notarius
Rådman
Skolmästare
Stads Betient
Stads Fiskal
Stads Krönare
Stadsvakt-
   mästare
Tjäruvräkare
Tulskrifvare
Wacktkarl
Fergare
Glasmästare
Grofsmed
Guldsmed
Klensmed
Skinnare
Skoflickare
Skomakare
Skomakare
   Gesel
Skräddare
   Gesel
Snickare
Tunnbindare
Båtsman
Styrman
Arbetskarl
Brännvins-
   brännare
Fiskare
Mölnare
Slagtare
Timmerman
EnkaNum. Liter.  
1. Nils Holm, Timmerman och Fiskare.
2. Herr Gabriel Fäder, Stads Fiskal.
3. Michael Södermans Enka.
4. Mårten Olofsson, Fiskare och Skinnare.
5. Johan Paulin, Fiskare.
6. Anders Paulin, Fiskare.
7. Jonas Schrifvare, Båtsman.
8. Anders Turdin, Fiskare och Båtsman.
9. Herr Mårten Forsséen, Kramhandlare och Handelsman.
10. Herr Olof Boman, och Carl Sund, Handelsman.
11. Herr Abraham Collin Kramhandlare och Handelsman.
12. Herr Erik Rÿdman Kramhandlare och Handelsman.
13. Lars Tängdahl Fergare.
14. Hörande til Bruks Patron och Rådman Herr Lars Wesler.
15. Gustaf Norrmans Enka.
16. Herr Anders Munstrin, Kramhandlare och Handelsman.
17. Johan Turdin, Handelsman.
18. Nils Sund, Skomakare Gesel.
19. Eric Hänsich, Handelsman.
20. Afledne Olof Turdins Enkas Arfvingar.
21. Anders Raij, Borgare.
22. Herr Samuel Lithovius, Råd och Handelsman.
23. Sigfred Nyman, Borgare.
24. Herr Lars Wesler, Bruks Patron, Rådman, Kramhandlare och Handelsman.
25. Herr Samuel Brink, Borgmästare.
26. Johan Schrifvare, Borgare.
27. Eric Häggblad, Handelsman.
28. Johan Holm, Handelsman.
29. Johan Sundströms och Matths Åmans Enkor.
30. Philiph Granberg, Stads krönare och Fiskare.
31. Matths Hansson.
32. Peter Svan, Båtsman.
33. Mårten Andersson, Styrman.
34. Eric Bergström, Skräddare Gesel.
35. Anders Paulin, Båtsman och Fiskare.
36. Knut Rörvik Borgare och Slagtare.
37. Jacob Forsberg. Glasmästare.
38. Matths Jute. Handelsman.
39. Förra Schole Tomten, hvilkens ägare numera äro, Handelsmännerne, och Kramhandlande Herr Eric Rÿdman och Herr Augustin Bång, brukas till Trädgård halften kvartera.
40. Herr Augustin Bång, Kramhandlare och Handelsman.
41. Herr Jacob Neuman, Rådman, Kramhandlare och Handelsman.
42. Herr Anders Nyman, Kramhandlare och Handelsman.
43. Handelsman och Kramhandlaren Herr Augustin Bång, tilhörig.
44. Hindrich Berg, Snickare.
45. Herr Hans Aulin, Rådman, Kramhandlare och Handelsman.
46. Äfven Rådman Herr Hans Aulin til hörig.
47. Kilian Malm, Borgare.
48. Anders Schougman, Båtsman.
49. Handelsman Herr Eric Rydman til hörig.
50. Skolmästare Gården.
51. Matths Salin, Stads Betient och Tjäruvräkare.
52. Johan Klingberg, Båtsman.
53. Peter Öhman, Båtsman.
54. Christian Löfquist, Stadsbetient och Tjäruvräkare.
55. Carl Bråckman, Klensmed.
56. Drakas Enka.
57. Johan Schytéen, Båtsman.
58. Johan Berg, Arbetskarl, och Thomas Rolin, Båtsman.
59. Eric Carlsson, Snickare och Tunnbindare.
60. Jacob Högberg, Skomakare.
61. Johan Johansson, Borgare.
62. Olof Lund, Borgare.
63. Johan Bäck, Stadsvaktmästare.
64. Jochum Esenberg, Grofsmed.
65. Petter Appelberg, Guldsmed.
66. Eric Röijer, Snickare.
67. Matths Ekman, Arbetskarl.
68. Anders Kärrman, Timmerman och Snickare.
69. Herr Olof Claesberg, Rådman och Notarius, och Casseur, och Carl Holmlund Båtsman.
70. Per Andersson Paulin, Fiskare och Arbetskarl.
71. Bengt Johansson, Skoflickare.
72. Peter Turdin, Borgare.
73. Johans Isaacsson, Timmerman.
74. Hindrik Tilgren, Tulskrifvare.
75. Simon Backströms Arfvingar, öde tomt.
76. Benjamin Krok, Fiskare.
77. Carl Finnelius, Handelsman.
78. Hans Backman, Båtsman och Fiskare.
79. Olof Lundberg. Mölnare.
80. Anders Pilkar, Borgare, ödestomt.
81. Johan Larsson, Arbetskarl.
82. Ödes tomt, hörande til Bruks Patron och Rådman Herr Lars Wesler.
83. Ödes tomt, Handelsman Herr Abraham Collin till hörig.
84. Ödestomt, som Rådman Herrr Hans Aulin Eger
85. Ödestomt, tilkommer Handelsman Herr Anders Munstrin.
86. Anders Pilkar, Borgare.
87. Johan Sunds Enka.
88. Anders Broo, Wacktkarl.
89. Matths Häggström, Båtsman.
90. Peter Ahlström, Båtsman.
91. Eric Wijk, Fiskare.
92. Eric Söderbergs Enka.
93. Joseph Bäck, Wacktkarl
94. Matths Sundman, Båtsman.
95. Johan Matthsson, Fiskare.
96. Carl Sund, Båtsman.
97. Matths Ström, Båtsman.
98. Olof Hällman, Fiskare.
99. Hindrich Aulin, Styrman.
100. Enkan Maria.
101. Mårten Löfquist, Båtsman.
102. Jacob Reen, Fiskare.
103. Nils Penzin, Tunnbindare och Fiskare.
104. Handlande Enkan Madame Catharina Juth.
105. Jacob Wällman, Båtsman, och Eric Wijkman, Timmerman.
106. Carl Sundman, Brännvinsbrännare.
107. Erik Bäck, Arbetskarl.
108. Lars Jonsson, Borgare och Jonas Öhman, Båtsman.
109. Eric Aspegren, Borgare.
110. Simon Törnqvist, Borgare, obebÿgd tomt.
111. Ödes tomt hörande til Enkan Rackel.
112. Simon Löv[?], Båtsman.
113. Carl Häggrot, Besökare.


A.

Den Nora och Södra Tulporten.
B. Ny=Carleby Stads och Socken kÿrkia.
C. Rådhuset.
D. Pedagogi.
E. Sockne stugan.
F. Tulstugorna den Norra och Södra.
G. Torget.
H. Kÿrkiotorget.
J. Tobacks Plantagen.
K. Kålland.
L. Kÿrkio Wallen.
M. Odugeliga Stenbackar.
N. Brandt åbacka.
O. Lax Fiske.
P. Sik Fiske.
Q. Nejon ögonfiske.
R. Klockstapel.

 

Kartan ur Erik Bircks material i Nykarleby stads arkiv. Sammanställning av F.L.


Läs mer:
Wislanders stadsplan av Erik Birck.
(Inf. 2005-10-09, rev. 2022-06-19 .)