2. Norra Tull
"Wäg till Gamla Carleby stad" står till vänster om "Frillas hemmans ägor". "Öppen plan" står på de ljusa fältena.

Hela kartan.