4. Carlborgsgatan
"Väg till Högbacka hemman" står vid Nygatans norra ände. Skalan omfattar totalt 300 alnar vilket motsvarar cirka 180 meter.

 
Hela kartan.