8. Storbron och kyrkan
Notera Kronomagazin på Brostuguberget till vänster om Storbron.

 
Hela kartan.