O. W. Kjellman 1842

"Karta öfver NyCarleby Stad Afmät år 1740 af Commissions Landtmätaren Gullic Wistlander och Renoverad år 1759 af M. G. Fillmer samt ytterligare renoverad och insatt de sedermera upptagne nya gårds tomter af undertecknad. År 1842. O. W. Kjellman. Landtm. Auscultant och tjenste Medhjelpare hos Commissions Landtmätaren O. B. Lagermarck. FRA."


Bilaga III, Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II.


Läs mer:
Kartan i färg.