1858 års stadsplan jämförd med stadens utbredning i dag

Lindhagens tolkning 1875 av Edelfeldts stadsplan av år 1858, här inlagd på stadens adresskarta från slutet av 1990-talet, visar ett område som begränsas i:
- norr av mitten på Grev Tottgatan
- öster av mitten på Mathesiusgatan
- i söder av tomterna söder om Bangatan
- i väster av tomterna väster om Seminariegatan.
D.v.s. i stort sett samma område som stadsplanen av år 1858 omfattade.