Albert Lindhagen 1875


”PLAN för staden NY CARLEBY fastställd 8/10 1858.” Till höger står a Kyrka, b Plats för Rådhus, c Plats för Skolhus och d Torg. Norr är för ovanlighetens skull mot höger. Skalan till vänster är 1000 fot lång, vilket motsvarar cirka 300 meter.
Storlek: 802x595 mm, här något beskuren utanför ramen.
Utgiven av Albert Lindhagen i Stockholm år 1875.

Inköpt hos Antiikki-Kirja Jan Strang i Helsingfors, som meddelade:

”I kartverket ingick stadsplaner av följande finska städer: Sauvonsaari (= Kemi), Björneborg, Kuopio, Nikolaistad (= Vasa), Lovisa, Sordavala och Nykarleby. Enligt min erfarenhet är kartorna sällsynta – de exemplar, som jag hade är de enda i privat ägo, som jag har sett eller hört talas om under de 25 år som jag har hållit på med försäljning av gamla kartor.”

I Svenskt biogfrafiskt lexikon står att Lindhagen utförde 13 planritningar av projekt till städer i Finland, litograferade i Stockholm i 1875 i format tv-4:o. Förordet skrevs av C. J. Thyselius under titeln ”Teckningar för belysning af frågor om stadsplaner”. Sammanlagt 13 blad varav 8 avbildade stadsplaner.
 

Detalj.


Läs mer:
Detalj.
Detalj kompletterad med tomt- och kvartersnummer samt gatunamn.
Den nya stadsplanen av år 1858 av Erik Birck.
Jämförelse mellan denna och dagens stadsplan.
Jämförelse mellan staden före branden och dagens stadsplan.
(Inf. 2004-01-10.)

Detalj.