Detalj ur Lindhagen 1875

Kartan roterad, norr uppåt.

Det avbildade området avgränsas av:
- Grev Tottgatan i norr
- Mathesiusgatan i öster
- en icke i den dag som är anlagd gata söder om Bangatan i söder.

Förklaringar:

- a Kyrka [vid älven]
- b Plats för Rådhus [svarta rektanglar öster om esplanaden]
- c Plats för Skolhus [svart rektangel väster om Gustav Adolfsgatan]
- d Torg  
       
Se mer:
Hela kartan.
(Inf. 2004-01-10.)