Kvarters- och tomtnummer samt gatunamn enligt 1858 års stadsplan

Förklaringar
Vit siffra= tomtnummer
Svart romersk siffra= kvartersnummer
N= Norra, S= Södra, W= Westra, Ö= Östra, G= Gatan
På de minsta tomterna är endast viss text införd.

Lindhagens stadsplan från 1875.


Läs mer:
Den nya stadsplanen av år 1858, Förteckning över de första tomtägarna och Gatunamnen av Erik Birck.
Kartan här försedd med text är en detalj ur Lindhagens stadsplan från 1875.
(Inf. 2004-01-24.)