Transsumt af Nykarleby Stads plan, 1877


"Transsumt [avskrift] af Nykarleby Stads plan, jemte beskrifning om åtskilliga derinnom varande lokaler." Akten gäller stadsfisksal E. O. Söderströms besvär över guvernören i Vasa län resolution av den 10.3.1877 som beviljade bonden Johan Lithén tillstånd att försälja brännvin i Nykarleby stad. Kartan anknyter till Johan Lithéns förklaring 26.2.1877

Finlands riksarkiv, Senatens ekonomidepartements kartor, STO 965/194 ad 1877, i akten. Originalstorlek 40x35 cm.
Publicerad med stöd från Svenska Österbottens kulturfond.

Förstoring av stadsplanen.


Läs mer:
I En julreiså ti Nykabi på nittitali berättas om ett besök på en av ölstugorna.Detalj av stämpelmärket.
"Valtiovaratoimikunnan karttastemppeli" står i stämpelnRiktigheten af förestående planteckning och beskrifning intyga Nykarleby, den 19 Februari 1877.

Carl Carlberg
sjötullvaktmästare
af [?]
J. F. Grenman
Stadsfogde
Aug. Holländer
Polisbetjänt
Gustaf Karsten
Telegrafist

Läs mer:
Förstoring av förklaringen.
(Inf. 2004-05-27.)