Stadsplan 1948


Stadsplanen från 1948 upptar detaljerade uppgifter om tomter i Nystaden. Befintliga brunnar är utmärkta med en cirkel med kryss i. Ett fyrtiotal numrerade cirklar, företrädesvis i gathörn, kan ha något att göra med planering av anläggande av vatten och avlopp. Eller så är det mätpunkter. Det dröjde dock till 1953 innan stadens första vatten- och avloppsledning drogs från stadsbastun till busstationen på torget.

En bild säger mer än tusen ord, brukar man ju säga, men en karta säger ännu mer. Det är ett rent nöje att panorera runt i kartan och se byggnadernas utbredning, höjdkurvor, trottoarer, planteringar, kraftverksdammen, busstationsperronger vid korsningen esplanaden-Borgaregatan, ej byggda gator, sportplanen med mera.

Hösten 2008 fotograferade jag brunnar och denna karta kommer att bli ett mycket bra grundmaterial när de småningom skall publiceras.

 

Claes Claesson regleringsplan över Nykarleby från 1651.
Vad kan de röda kvadraterna i Nystaden vara? Planerade punkthus? (Knappt två veckor efter publicering visade sig mitt antagande vara riktigt.) Tyvärr saknas det mesta norr om Grev Tottgatan.


Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Förstoring.
Stadsbilden 1946.
Allmänna brunnar - vattentillgången i Nykarleby av Lars Pensar.
Fler kartor och stadsplaner.
(Inf. 2011-10-12, rev. 2021-05-16.)

AFFATTNING öfwer NY CARLEBY STAD uti NJE CARLEBY SOCHN KORSHOLMS NORRA FÖGderie och Österbottns Höfdingedömme.