Konfirmander 1950    
Levi Åkerman, Algot Kronqvist, Bo-Karl Björnvik, Elis Lindqvist, Hans Högberg, Kurt Finnela, Runar Lönnqvist, Jens Sund, Kurt Granvik, Tor Lindén, Lars Lindfors Leif Tallbäck, Bror Casén, Rolf Jansson Nils Nygård, Bjarne Hägg, Rolf Högdahl, Gunnar Långsjö, Erik Smeds, Gösta Forsgård, Sven Salo, Lars Casén, Ruben Andersson

Mellersta raden fr.v., Ingmar Turner, Per Solvin, Karl-Erik Häggblom, Karl-Erik Backlund, Armas Marklund, Bror Wik, Saga Frilund g. Runnakko, Inga Nylund g. Nylund, Anna-Greta Holstius g. Heikfolk, Harriet Holmström g. Gleisner, Inger Fogelström g. Engström, Kerstin Högbom g. Åström, Svea Lindvall g. Norrbäck Lita Mårtens g. Broo,
Ulla Eriksson g. Ukkonen, Gunda Forsblom g. Svedlin
Greta Heselius g. Haga, Maj-Lis Sandberg g. Nyvik, Märta Ahonen g. Renfors, Marita Kronqvist g. Haglund, Gun-Britt Björkas g. Nyholm, Börje Tonberg, Helge Stenfors, Gunnar Nylund, Helge Löv, Bengt Nylund (Rudbacka), Bjarne Fagerholm, Rolf Enlund.
Nedre raden fr.v., Brita Broberg g. Backlund, Nanna Björk g. Hauta-Aho, Maire Nyman g. Huhtikangas, Anita Paalanen g. Hellsten, Ulla Sund g. Nordström, Gretel Viklund g. Backman, Maj-Britt Jansson g. Forsblom, Maj-Britt Rundell g. Ek Präst, Präst Alarik Forsblom Inga Backlund g. Sundqvist, Birgitta Slangar g. Fagerström, Eva Romar g. Grahn, Rakel Lassander g. Wentzell, Rut Lassander g. Nygård, Adele Hansén g. Broman, Ines Östman, Britta Finne g. ThorsEn del av samma konfirmander 2000

           
Övre raden Mittersta raden Nedre raden Övre raden Mittersta raden Nedre raden
1. Gösta Forsgård, Forsby
2. Helge Löv, Forsby
3. Bjarne Fagerholm, Kyrkslätt
4. Levi Åkerman, Köping
5. Lars Lindfors, Eskilstuna
6. Ruben Andersson, Oravais
7. Karl-Erik Backlund, Kovjoki
8. Erik Smeds, Solf
1. Nanna Björk g. Hauta-Aho, Rimbo
2. Gun-Britt Björkas g. Nyholm, Vasa
3. Inga Nylund g. Nylund, Norsborg
4. Inger Fogelström g. Engström, Nykarleby
1. Maj-Lis Sandberg g. Nyvik, Nykarleby
2. Märta Ahonen g. Renfors, Vikby
3. Ulla Sund g. Nordström, Nykarleby
4.  Birgitta Slangar g. Fagerström, Hangö
5. Ines Östman, Nykarleby
  9. Tor Lindén, Jakobstad
10. Rolf Jansson, Nykarleby
11. Sven Salo, Bennäs
12. Bror Wik, Nykarleby
13. Armas Marklund, Sandsund
14. Bjarne Hägg, Jakobstad
15. Algot Kronqvist, Nykarleby
16. Gunnar Nylund, Nykarleby
5. Greta Heselius g. Haga, Californien
6. Svea Lindvall g. Norrbäck, Dragsfjärd
7. Eva Romar g. Grahn, Jeppo
8.Ulla Eriksson g. Ukkonen, Nykarleby †
9. Elis Lindqvist, Kimo
10. Nils Nygård, Kovjoki
6. Brita Broberg g. Backlund, Jakobstad
7. Maj-Britt Rundell g. Ek, Kovjoki
8.Lita Mårtens g. Broo, Vasa
9. Adèle Hansén g. Broman, Nykarleby
10. Britta Finne g. Thors, Kvicksund, Sverige

Saknas          
Kvinnor     Män   Avlidna
Inga Backlund g. Sundqvist, Hofors
Gunda Forsblom g. Svedlin, Karperö
Saga Frilund g. Runnakko, Jakobstad
Harriet Holmström g. Gleisner, Åminne
Anna-Greta Holstius g. Heikfolk, Hägersten
Kerstin Högbom g. Åström, Mariehamn
Maj-Britt Jansson g. Forsblom, Karis
Rakel Lassander g. Wentzell, Pargas
Maire Nyman g. Huhtikangas, Hirvlax
Anita Paalanen g. Hellsten, Nykarleby
Gretel Viklund g. Backman, Jackarby
Rut Lassander g. Nygård, Holmsund
Bo-Karl Björnvik, Sydafrika
Bror Casén, Hallstavik
Lars Casén, Malmö
Rolf Enlund, Köping
Kurt Granvik, Hägersten
Karl-Erik Häggblom, Nykarleby
Hans Högberg, Kristianstad
Bengt Nylund (Rudbacka), Markby
Helge Stenfors, Liljendal
Jens Sund, Nykarleby
Leif Tallbäck, Karleby
Börje Tonberg, Vilhelmina
Kurt Finnela, ?
Rolf Högdahl, Kovjoki?
Marita Kronqvist g. Haglund,

Gunnar Långsjö, Åminne?
Runar Lönnkvist, Märsta
Per Solvin, Nykarleby
Ingmar Turner, ?

Foto:

Lars Lindfors tillhandahöll, Stig Haglund digitaliserade och bl.a. Ines Östman, Maj-Lis Nyvik, Gösta Forsgård, Ann-Britt Enlund och Karl-Erik Lönnkvist bistod vid identifiering.


Läs mer:
Fler klassfoton.
(Inf. 2010-10-13, rev. 2022-04-03 .)