Konfirmander 1962      
 
 

Rad 1, överst

1. Steve Liljedahl    †

2. Bjarne Sund

3. Jarl Frilund

4. Taisto (Olli) Sirviö

5. Greger Nyman

6. John Lundqvist

7. Roger Nybäck

8. Kurt Bro

9. Göran Vesterbacka

10. Torsten Mattson

Rad 2

11. Christer Frostdahl

12. Lars Jansson    †

13. Håkan Blomqvist

14. Henrik Häggblom

15. Lars Barrner

16. Gunnar Kling    †

17. Stig Häger

18. Lars Björkman

Rad 2 forts.

19. Nils-Erik Broman

20. Bjarne Strandén

21. Bengt Willman

22. Magnus Finnila

23. Helge Stenvall

24. Erik Palomäki

25. Runar  Cederholm

26. Alf Granvik

Rad 3

27. Inger Wikström-Nyqvist

28. Nils Gleisner     †

29. Leif Sjöholm

30. Sten Ekman

31. Rainer Johnson

32. Bengt Hagman

33. Hans Björklund  †

34. Jarl Ahlbäck

         

Rad 4

35. Håkan Kivinen   †

36. Alf Blomqvist

37. Carola Nystedt g. Genberg

38. Inger Kronqvist g. Lans

39. Marita Johnson g. Wikman

40. Inger Viklund

41. Brita Skeppar g. Skåtar

42. Siv Lindskog g. Forsell

43. Anita Ekblom g. Olsson

44. Maj-Britt Wik g. Ittonen

45. Iris Henriksson g. Enqvist

46. Kristina Svartström g. Lostedt

47. Margareta Lundqvist g. Matsson

48. Carita Willman g. Balawneh

49. Anja Hauta-aho g. Bodbacka

50. Maryanne Lillqvist g. Backström

51. Bergman Ann-Lis   †

52. Sol-Britt Markkula g. Nyberg

53. Maj-Len Holma      †

54. Margareta Lundström

55. Maire Penttinen g. Karlsson     †

56. Ritva Jääskeläinen g. Flodin

57. Ulla Andersson g. Sipponen

58. Gunilla Eriksson g. Lindqvist

59. Else Broo g. Bexar

Rad 5

60. Marja-Leena Koski g. Cederlöf

61. Ritva Fagerholm g. Gästgivars   †

62. Lilian Lund g. Höglund

63. Greta Lindfors g. Åberg

64. Birgitta Svensson g. Häger

65. Gunnel Bergström g. Kontio     †

66. Maj-Britt Wik g. Kass

68. Britt-Marie Ahlskog g. Leppänen

68. Mona Lundqvist

69. Kerstin Holmberg g. Lönnroth

Rad 5 forts.

70. Thure Sandvik †

71. Runar Still †

72. Solveig Gleisner g. Johansson

73. Gretel Markkula g. Levin

74. Birgitta Gleisner g. Holm

75. Karin Lindström g. Hermansson

76. Regina Nybäck g. Sjöblom

77. Ann-Sofie Gran g. Nyblom

78. Birgitta Nylund g. Back

79. Marita Salonen g. Andersson

 

Finsk skriftskola (foto finns ej)

1. Leo Näsi

2. Erkki Hietanen   †

3. Aimo  Mietala

 

Mer info om konfirmanderna

Rad

Bostadsort
1962

Nuvarande
boningsort

1. Steve Liljedahl    †

Kovjoki

Nykarleby

2. Bjarne Sund

Nykarleby

Nykarleby

3. Jarl Frilund

Lippjärv

Nykarleby

4. Taisto (Olli) Sirviö

Nykarleby

Nykarleby

5. Greger Nyman

Forsby

Nykarleby

6. John Lundqvist

Kovjoki

Helsingfors

7. Roger Nybäck

Ytterjeppo

Korsholm

8. Kurt Bro

Markby

Nykarleby

9. Göran Vesterbacka

Markby

Kungsängen, Sverige

10. Torsten Mattson

Kovjoki

Nykarleby

 

Rad 2

11. Christer Frostdahl

Socklot

Nykarleby

12. Lars Jansson    †

Forsby

Australien      

13. Håkan Blomqvist

Forsby

Nykarleby

14. Henrik Häggblom

Nykarleby

Nykarleby

15. Lars Barrner

Kyrkoby

Nykarleby

16. Gunnar Kling    †

Nykarleby

Nykarleby

17. Stig Häger

Forsby

Nykarleby

18. Lars Björkman

Forsby

Nykarleby

19. Nils-Erik Broman

Ytterjeppo

Nykarleby

20. Bjarne Strandén

Kyrkoby

Vasa

21. Bengt Willman

Kyrkoby

Nykarleby

22. Magnus Finnila

Ytterjeppo

Nykarleby

23. Helge Stenvall

Ytterjeppo

Nykarleby

24. Erik Palomäki

Socklot

Gävle, Sverige

25. Runar Cederholm

Socklot

Nykarleby

26. Alf Granvik

Socklot

Nykarleby

 

Rad 3

27. Inger Wikström-Nyqvist

Socklot

Vasa

28. Nils Gleisner  †

Socklot

Nykarleby

29. Leif Sjöholm

Socklot

Nykarleby

30. Sten Ekman

Socklot

Nykarleby

31. Rainer Johnson

Kyrkoby

Nykarleby

32. Bengt Hagman

Kyrkoby

Nykarleby

33. Hans Björklund  †

Ytterjeppo

Jakobstad

34. Jarl Ahlbäck

Nykarleby

Åbo

 

Rad 4

35. Håkan Kivinen   †

Nykarleby

Nykarleby

36. Alf Blomqvist

Nykarleby

Jakobstad

37. Carola Nystedt g. Genberg

Nykarleby

Upplands Väsby, Sverige

38. Inger Kronqvist g. Lans

Markby

Houtskär

39. Marita Johnson g. Wikman

Kyrkoby

Nykarleby

40. Inger Viklund

Kyrkoby

Åbo

41. Brita Skeppar g. Skåtar

Forsby

Nykarleby

42. Siv Lindskog g. Forsell

Kovjoki

Upplands Väsby, Sverige

43. Anita Ekblom g. Olsson

Kovjoki

Vattholma, Sverige

44. Maj-Britt Wik g. Ittonen

Socklot

Bjästa, Sverige

45. Iris Henriksson g. Enqvist

Socklot

Södertälje, Sverige

46. Kristina Svartström g. Lostedt

Ingå

Hanaskog, Sverige

47. Margareta Lundqvist g. Matsson

Forsby

Rimbo Sverige

48. Carita Willman g. Balawneh

Kyrkoby

Järfälla, Sverige

49. Anja Hauta-aho g. Bodbacka

Nykarleby

Nykarleby

50. Maryanne Lillqvist g. Backström

Forsby

Nykarleby

51. Bergman Ann-Lis   †

Ytterjeppo

Jakobstad

52. Sol-Britt Markkula g. Nyberg

Nykarleby

Nykarleby

53. Maj-Len Holma    †

Markby

Nykarleby

54. Margareta Lundström

Nykarleby

?

55. Maire Penttinen g. Karlsson   †

Kyrkoby

Sverige

56. Ritva Jääskeläinen g. Flodin

Forsby

Söderköping, Sverige

57. Ulla Andersson g. Sipponen

Kyrkoby

Jakobstad

58. Gunilla Eriksson g. Lindqvist

Socklot

Kronoby

59. Else Broo g. Bexar

Markby

Kållby

 

Rad 5

60. Marja-Leena Koski g. Cederlöf

Ytterjeppo

Lidingö, Sverige

61. Ritva Fagerholm g. Gästgivars   †

Ytterjeppo

?

62. Lilian Lund g. Höglund

Nykarleby

Nykarleby

63. Greta Lindfors g. Åberg

Nykarleby

Nykarleby

64. Birgitta Svensson g. Häger

Nykarleby

Nykarleby

65. Gunnel Bergström g. Kontio   †

Nykarleby

Nykarleby

66. Maj-Britt Wik g. Kass

Socklot

Pedersöre

68. Britt-Marie Ahlskog g. Leppänen

Forsby

Vasa

68. Mona Lundqvist

Kovjoki

Hangö

69. Kerstin Holmberg g. Lönnroth

Kyrkslätt

Forssa

70. Thure Sandvik †

Nykarleby

Nykarleby

71. Runar Still †

Nykarleby

?

72. Solveig Gleisner g. Johansson

Nykarleby

Visby, Sverige

73. Gretel Markkula g. Levin

Nykarleby

Sundbyberg, Sverige

74. Birgitta Gleisner g. Holm

Nykarleby

Nykarleby

75. Karin Lindström g. Hermansson

Nykarleby

Nykarleby

76. Regina Nybäck g. Sjöblom

Nykarleby

Nykarleby

77. Ann-Sofie Gran g. Nyblom

Nykarleby

Nykarleby

78. Birgitta Nylund g. Back

Kyrkoby

Nykarleby

79. Marita Salonen g. Andersson

Forsby

Larsmo

 

Finsk skriftskola (foto finns ej)

1. Leo Näsi

Nykarleby

Jakobstad

2. Erkki Hietanen   †

Nykarleby

Nykarleby

3. Aimo  Mietala

Nykarleby

Nykarleby

 

Med så här bra underlag är det svårt att låta bli att göra en liten demografisk
studie över vart konfirmanderna småningom hamnade:

Bostadsort Antal %
Nykarleby    
Nykarleby 41 53,2
     
Övr. Österbotten    
Jakobstad 4 5,2
Pedersöre, Larsmo, Kronoby 4 5,2
Vasa, Korsholm 4 5,2
     
Övriga Finland    
Forssa, Hangö, Helsingfors, Houtskär, Åbo 4 6,5
     
Sverige 15 19,5
     
Australien 1 1,3
     
Okänd ort 3 3,9
  77 100
     
     
Avlidna t.o.m. 2012 11 14,3
     

 

 


Konfirmandträff den 1.7.2012, 50 år efter konfirmationen 1962 i Nykarleby församling

Bra uppslutning med tanke på att det blev 53-procentig närvaro.
           
Övre raden Andra raden Tredje raden Fjärde raden Femte raden Nedre raden
Erik Palomäki
Magnus Finnila
Stig Häger
Rainer Johnson
Lars Björkman
Nils Gleisner
Christer Frostdahl
Nils-Erik Broman
Sten Ekman
Lilian Höglund (Lund)
Iris Enqvist (Henriksson)
Jarl Frilund
Håkan Blomqvist
Torsten Mattsson
Bengt Willman
Bjarne Strandén
Runar Cederholm
Leif Sjöholm
Aimo Mietala
Bjarne Sund
Inger Nykvist (Wikström)
Birgitta Holm (Gleisner)
Karin Kass (Wik)
Maryanne Backström (Lillqvist)
Greger Nyman
Kurt Broo
Carola Genberg (Nystedt)
Greta Åberg (Lindfors)
Anja Bodbacka (Hauta-Aho)
Brita Skåtar (Skeppar)
Marita Andersson (Salonen)
Marita Wikman (Johnson)
Birgitta Häger (Svensson)
Carita Balawneh (Willman)
Gunilla Lindqvist (Eriksson)

 

Foto: Bildström. Bilden utan radstreck.

Elisabet Sund tillhandahöll maken Bjarnes foton. Bjarne Sund, Birgitta och Stig Häger, Maryanne Backström, Håkan Blomqvist och Lilian Höglund bistod vid identifiering.


Läs mer:
Fler foton från konfirmationsdagen tillhandahållna av Håkan Blomqvist och Stig Häger.
Fler klassfoton.
(Inf. 2013-01-13, rev. 2013-02-10 .)