Skogslund i Lippjärv by


Anna-Lisa Sahlströms och Gösta Ågrens hem från väster. Korrespondenskort tryckt senast 2005 och skickat med anledning av publicering av Nykarleby-nejdens språk – En lärodikt. Förstoring. Meddelandet på baksidan.*    *    *


Segeljollen ÄLVAN av Nålörn, Nykarleby


Anna-Lisa Sahlström och Gösta Ågren brukade segla till Majniemi och vistas där. Korrespondenskort tryckt senast 2008. Förstoring. Meddelandet på baksidan.

 

Läs mer:
Gösta Ågren i Uppslagsverket Finland.
Nålörn av Einar Hedström.
Ågren ger Lippjärv till Nykarleby i Österbottens Tidning 2013.
Hammarbandet av Gösta Ågren om österbottniska allmogebåtar.
(Inf. 2020-06-25, natten efter Göstas bortgång, rev. 2020-06-25 .)