Ågren ger Lippjärv till Nykarleby

Publicerad 1 maj 2013 kl. 11:00. Senast ändrad 30 april 2013 kl. 22:15

NYKARLEBY. Författaren Gösta Ågren ger sin stuga med tillhörande tomt i Lippjärv till staden Nykarleby.

Stadsstyrelsen tog tacksamt emot det gåvobrev med vilket författaren Gösta Ågren överlåter sitt hus med tillhörande byggnader och tomt till staden Nykarleby.

Gåvan motiveras med att Ågren inte längre orkar ta hand om fastigheten. Några önskemål eller villkor i fråga om hur staden ska förvalta Lippjärvfastigheten ställer Gösta Ågren inte.

– Men vi kommer givetvis att föra en diskussion med Gösta Ågren hur eller för vilka ändamål staden kan använda donationen, säger stadssekreterare Tomas Knuts.


Britt Sund, Österbottens Tidning, webbupplagan den 1 maj 2013. En riktigare rubrik hade varit ... ger Skogslund till ..., för Johanssons, Päivärinnes, Härmäläs och andra eventuella Lipjärvbor vill säkert ha kvar sina stugor och tomter.*      *      *Förstoring.

 


Det ser lite öde ut när Göstas lilla skåpbil inte längre står i carporten.
Förstoring.

 


Förstoring.

 


En så vacker gårdstall! En värdig tävlare till Kärlekstallen.
Förstoring.

 


Uthus.
Förstoring.

 


Färgsättningen med rött på den nedre och gult på den övre delen är en österbottnisk specialitet.
Förstoring.

 


Lador blir allt mer sällsynta.
Förstoring.

 


Förstoring.

Foto: Lars Pensar den 6 maj 2013.

 


Den 7 mars 2011 fanns den speciella postlådan kvar.
Förstoring.

Staden säljer Ågrens hus

Nykarleby avyttrar den fastighet i Lippjärv som staden i våras fick som gåva av Gösta Ågren. För pengarna inrättas i stället en fond för ett årligt författarstipendium.


NYKARLEBY

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige säljer det hus och den tomt som Gösta Ågren gav som gåva till staden i våras. För 30 000 euro föreslår styrelsen att staden säljer fastigheten i Lippjärv till Lippjärvborna Gunda Frilund, Katinka Frilund-Dahlström och Åsa Asplund.

- Lippjärvborna köper sig på så sätt en egen byagård, säger Gösta Willman.

Beslutet att sälja Ågrens hus till byborna i Lippjärv tillfredsställer också donatorn Ågren.

Summan, eller 30 000 euro, som staden får från försäljningen av Lippjärvfastigheten ska bilda en grundplåt i den fond som staden inrättar och vars avkastning ska användas för ett årligt författarstipendium. Gösta Ågren vill däremot inte att fonden ska bära hans namn men gärna ”Leo Ågrens fond”.

Förvaltningen av Leo Ågrens fond kommer att samordnas med Erik Åhmans fond.


Britt Sund, Österbottens Tidning den 14 augusti 2013. Till dags dato (den 25 juni 2020) har jag ännu inte stött på någon notering om utdelning ur fonden.
(Inf. 2013-08-16.)Läs mer:
Korrespondenskort.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2013-05-09, rev. 2020-06-25 .)