Bildband med vyer från Finland

Bildbandet tryckt i Tyskland är märkt E. G. S. i. S. Det är inte så vanligt med språkkombinationen Painotuotetta — Drucksache — Trycksaker. Imatra-forsen kolorerad på pärmen.

Det publiceras eftersom det förutom 39 andra vyer också innehåller en från Nykarleby; Storbron från Brostugan. Tryckår okänt, men då den vyn är från 1910-talet och baksidan är delad kan man anta att det är från 1910-talet.

Hela bildbandet.
 
 

Motiven
1a Helsinki – Helsingfors
1b Helsinki – Runbergin Esplanaati
     Helsingfors – Runebergsesplandaden
2a Helsinki – Kauppatori
     Helsingfors – Salutorget
2b Helsinki – Luoti
     Helsingfors – Klippan
3a Porvoo – Borgå
3b Hankoniemi – Hangö
4a Turku – Tuomiokirkko
     Åbo – Domkyrkan
4b Turku – Aurajoki
     Åbo – Aura å
5a Turku – Linna
     Åbo – Slottet
5b Naantali – Nådendal
6a Tammisaari – Ekenäs
6b Maarianhamina – Marienhamn [Sic!]
7a Hämeenlinna Aulanko – Tavastehus
7b Pori – Björneborg
8a Tampere – Tammer fors [Sic!]
8b Tampere – Tammer fors [Sic!]
9a Wasa
9b Nykarleby
10a Pietarsaari – Jakobstad
10b Raahe – Brahestad
11a Oulu – Uleåborg
11b Oulu – Uleåborg
12a Jyväskylä
12b Lahti
13a Lovisa
13b Kotka
14a Mikkeli – St. Michel
14b Kuopio
15a Kajaani – Kajana
15b Olavinlinna – Olofsborg
16a Punkaharju
16b Joensuu (Näköala Ilosaarelta)
17a Sortavala
17b Wiipuri – Wiborg
18a Wiipuri – Wiborg
18b Imatra
19a Imatra
19b Saimaan Kanava – Juustila
      Saima Kanal
20a Saimaan Kanava – Rättijärvi
       Saima Kanal
20b  Terijoki

 
Helsinki — Helsingfors Helsinki — Kauppatori Porvoo — Borgå
  Helsingfors — Salutorget  
Helsinki — Runebergin Esplanaati
Helsinki — Luoti Hankoniemi — Hangö
Helsinki — Runebergs Esplanad Helsingfors — Klippan  
 
Turku — Åbo Tuomiokirkko Turku — Linna Tammisaari — Ekenäs
Åbo — Domkyrkan Åbo — Slottet  
Turku — Aura joki Naantali — Nådendal Maarianhamina — Mariehamn
Åbo — Aura å    
   
Hmeenlinna Aulango — Tavastehus Tampere — Tammerfors Wasa
     
Pori — Björneborg Tampere — Tammerfors Nykarleby
     
 
 
Pietarsaari — Jakobstad Oulu — Uleåborg Jyväskylä
     
Raahe — Brahestad Oulu — Uleåborg Lahti
     
 
Lovisa Mikkeli — St. Michel Kajaani — Kajana
     
Kotka Kuopio Olavinlinna — Olofsborg
     
 
Punkaharju Sortavala Wiipuri — Wiborg
     
Joensuu Wiipuri — Wiborg Imatra
     
 
Imatra Saimaan Kanava —Rättilä
  Saima Kanal
Saimaan Kanava — Juustila Terijoki
Saima Kanal  
Läs mer:
Fler bildband.
(Inf. 2011-10-07, rev. 2018-04-15 )