Nykarleby. Stora bron

En härlig bild med gubben och gumman på långflaken och hunden springande efter. Järnvägsspåret syns i förgrunden. Klockstapeln skymtar till vänster, rådhuset och ”Döbelns hus” i mitten och Heikelska gården längst till höger. Ännu på sjuttiotalet, och kanske ända in på åttiotalet var formännen Valfrid ”Vallo” Kling och Erkki Hietanen verksamma*. Innan reguljär sophämtning hade införts kastade vi hushållsavfallet i där för avsett utrymme under ”tuppen”, d.v.s. utedasset. När utrymmet var fullt kom Vallo med häst och kärra och tömde med grep och forslade avfallet till ”råskgräven”. Vallo och Erkki ”plogade” också ”päärolandi” och ”mylda” när potatisblasten växt upp. Från Brostugan mot öster.

*Sommaren 2002 såg jag Erkki och hästen på Kyrkogatan ”still going strong”.