Kärrhjulstillverkning

Notera mannen som står framför smedjan och pratar med smeden i dörröppningen! Att en kvarnsten ligger framför smedjan tyckte jag var förbryllande, ända tills jag pratade med min farbror (Jo)Hannes och fick en lektion i tillverkning av kärrhjul av trä.

Hjulen tillverkades av björk och och bestod av tre huvuddelar; det svarvade navet, tolv ekrar, ”spolar” och sex bågformade ”krokar”. Metallbitarna inuti navet som fungerade som lager kallades ”byssor”. Smeden tillverkade det omslutande bandet av tvåtums plattjärn som välldes ihop. När hjulet skulle bandas placerades det på kvarnstenen med navet i kvarnstenens centrumhål. På det sättet fick man ett mycket stadigt mothåll. Det upphettade bandet slogs över trästommen och för att hindra att trästommen fattade eld hälldes vatten. Många smeder var närmast tekniska genier som uppfann och tillverkade allsköns maskiner och anordningar.
Läs mer:
Kortet som detaljen är tagen ur.
Bilder på ett kärrhjul.
Några ord om hjul av Bror Johansson.
(Rev. 2023-03-19 .)