Smedjan i Rummelbacken

Korsningen Sollefteågatan-Karleborgsgatan mot nordost. Smedjan mellan flyttblocken byggdes 1875 av klensmedsmästaren och kopparslagaren J. Karlsson. Han innehade företaget till 1901, när det övertogs av J.R. Wickberg. Innan verksamheten lades ner 1912 hade även smederna J. Märsylä, K. Koppelomäki och plåtslagare E.E. Sjöblom innehaft smedjan.

Birck (1988) sid 275.

Notera det klena stupröret. Vill även passa på att bedriva lite folkbildning. En häng- eller ståndrännan samlar upp regnvattnet vid takfoten och stupröret leder ner det till marken. Det finns alltså INTE något som heter stupränna! Stenen vid hushörnet kan vara ett påkörningsskydd. Notera gatlyktsstolpen, som syns bättre på en annan bild. Räkning.

J. Karlsson annonserade i Jakobstads Tidning den 3 december 1898.