Kuddnäs

Fotografiet är taget på 1870-talet av seminarielektor Lindskog. Zacharias Topelius i förgrunden. Samma fotografi illustrerar kapitlet Kuddnäs i Nykarleby stads historia del II. Meddelandet till höger och i nedre kantan är raderat eller bortblekt. Mot väster.

Reser nästa Tisdag norrut, kan icke bestäm-
ma hvart. Många hälsningar från
Rosa.

  

Text:

Topelii bandomshem Kuddnäs Nykarleby
L. Rosenbacks Pappershandel, Nykarleby

Baksidestext:UNION POSTALE UNIVERSELLE
CARTE POSTALE
Förlag:L. Rosenbacks Pappershandel.
Serie:1900-9.
Daterat:XX 1904.
Från–till:Nykarleby—Jakobstad.
Anmärkning: