Topeliusesplanaden
Första,och fjärde huset till höger är de enda som finns kvar. Tomten närmast till höger har stått oanvänd, om man borser från att den används som parkeringsplats, och en tid användes som uppställningsplats för R-Kioskbaracken, sedan huset brann i början på sjuttiotalet. De sista affärerna som verkade i huset var "Ritas stuvbitar" och cykel- (och förmodligen radio-) affären "Cyk-Ra". Från Cykra köptes mina första skridskor. Alko har haft sin butik i andra huset från höger allt sedan det byggdes år 1965 till hsöten 2005. Då flyttade man ut till OStrocenter. Dessförinnan höll man till i grannhuset vid korsningen Gustav Adolfsgatan/Borgaregatan. Gleisners livsmedelsaffär flyttade in efter Alko. Från den affären är mitt enda minne en lång disk och högt uppe på en hylla ett kexpaket dekorerat med fågelbilder. Med kexpaket kunde man ibland få plastbrickor i kexstorlek med bilder av bilar. F.d. Samskolan till vänster revs och det hus vi ser idag byggdes 1982—83 av Byggnadsbyrå Backlund. I "Alko-huset" fanns till en början också i anslutning till Gulf-stationen Glassbaren, som väl rättare borde ha hetat Ölbaren, trots att man kunde köpa en rejäl tvåbollars lösglass för 50 penni.
Juni 2002.