Samskolan 1950

Topeliusesplanaden 12 vid korsningen med Borgaregatan, mot sydväst.
Topeliusesplanaden 12 vid korsningen med Borgaregatan, mot sydväst. Tillbyggnaden till vänster från 1937. I lokalen bakom elstolpen drev Axel Herler järnaffär i början på förra seklet. Vid hörnet finns ett brandlarm.
Foto: Grandell, Lars Pensar tillhandahöll.


På tomt nr 47 i hörnet av Borgaregatan och Rådhusboulevarden, som Esplanadgatan då kallades, låg handl. Theodor och Alfred Häggbloms hus, byggt 1859, där rådhusrätt och magistrat hyrde rum 1859—1868. Det ägdes 1866—1888 enbart av Alfred Häggblom, inropades på konkursauktionen 1888 av tullförvaltare Albert Öberg och såldes 1893 till häradshövd. J.F. Barck. Denne sålde 1906 gården till handl. Axel Herler. Den köptes 1915 av handl. J. Hermansson, som 1918 sålde den till folkskollär. J. Karlsson. [Nykarleby samskola verkade i gården 1920–70 i gården, därefter började den förfalla. Den användes som lager av Prevex.]

Birck (1988), sid. 597.



F.d. Samskolan på 1970-talet

Topeliusesplanaden 12 vid korsningen med Borgaregatan, mot sydväst. Notera att gångarna i esplanaden fortfarande finns kvar.
Topeliusesplanaden 12 vid korsningen med Borgaregatan, mot
sydväst. Notera att gångarna i esplanaden fortfarande finns kvar.

Foto: Lars Pensar.

 

F.d. Samskolan 1983

Nästan samma vinkel som ovanstående.
Nästan samma vinkel som ovanstående. Gården revs i januari 1983 (?) när Bröderna Sjöholm skulle uppföra sitt kontors-, bostads- och affärshus.
Förstoring. Ungefär samma vy 1985.


Från Borgaregatan mot sydost. "Grönhuset " skymtar i bakgrunden.
Från Borgaregatan mot sydost. ”Grönhuset ” skymtar i bakgrunden.
Ur Pehr Tonbergs samlingar. Förstoring.
(Inf. 2008-10-08.)


Läs mer:
Nykarleby samskola femtio år av Erik Åhman.
Axel Herler järnaffär av Erik Birck.
Notis i Österbottniska Posten om tillbyggnaden.
Bröderna Sjöholms affärshus.
(Rev. 2024-01-29 .)