Seminariegatan från Brostuguberget

Det hus som fanns till höger utanför bilden var mina föräldrars första gemensamma bostad. Innan huset på Seminariegatan revs i början på åttiotalet, använde ett gäng musikintresserade ungdomar det som ”kämppä”. Jag tror att kämppät kallades ”Kliniken”. I grannkvarteret på Bergstigen fanns ”Logen”. På Rajåkern fanns det också ett liknande ställe. I gården närmast till höger drev Fru Pettersson seminaristhem från 1895 till 1932.
Mot norr. År 2010 var fru Petterssons hus rivningshotat.