Köpmansgatan ca 1910
Nästan samma vy finns i Serie 1900-8, och hushörnet till höger skymtar från motsatt håll i Serie 1910-6. Sedan det fotografiet togs har huset närmast till vänster rivits och ett nytt byggts. Att det inte bara är ombyggt kan man bland annat se på den höga stenfoten. Häggbloms resandehem finns i byggnaden, vilket också står på skylten. Häggblom byggde andra gården enligt ritning daterad 1907. Heldine och Erik Fors bodde där, därefter sonen Raymond ”Putte” Fors med familj. Nu Nina Granberg. Tredje huset från vänster, det som knappt syns bakom träden är Axel Lindholms barndomshem. Namnet ändrades till Köpmansgatan 1912. Från Rummelbacken mot väster. På tomten till höger fanns sedermera Anderssons gästgiveri.Detalj.