Finlands riksvapen

Finland, storfurstendöme. För att hävda sig mot tsaren-storfursten i Moskva antog Johan III 1581 titeln storfurste av Finland, som sedan användes av alla hans efterföljare ända till 1809. Samtidigt skapades F:s lejonvapen. Någon bestämd avgränsning fick detta storfurstendöme inte under den svenska tiden. Titeln storfurste av F. bars också av Gustav II Afolf som tronföljare och av Gustav IV Adolfs yngre son Karl Gustav (1802—05). Från 1809 blev storfurstendömet F. den officiella beteckningen för det autonoma F. inom ramen för det ryska kejsardömet.


Uppslagsverket Finland (1982).

Förlag: E. G. S.

Detalj.