Husen söder om torget på 1920-talet

”Kafé Varma” nämndes i en notis i ÖP, så jag bad Lars Pensar om lite fakta:

Gården närmast som revs för att ge plats för Esso har tre något otydliga ingångar mot nuvarande Sollefteågatan. Från vänster är de:Husen söder om torget på 1920-talet


Läs mer:
Vykortet som detaljen är tagen ur.
Liten caféhistoria från Nykarleby av Lars Pensar.
Eldsvåda. 1948
Juli 1948 av Anita Wikman.
Husen något decennium tidigare.
(Inf. 2005-11-13, rev. 2023-06-27 .)