Husen söder om torget på 1920-talet

”Kafé Varma” nämndes i en notis i ÖP, så jag bad Lars Pensar om lite fakta:

Gården närmast har tre något otydliga ingångar mot nuvarande Sollefteågatan. Från vänster är de:

- Laqvists café, senare ”Nya caféet” och slutligen Varmas Café (där Mirjam Tuominen brukade sitta ibland) som stängde den 31 december 1949.

-Varma affär. Elmer Holm som sedermera startade TB-service var expedit.

- Svea Renvaktars Kemikalia, som senare flyttade till huset mellan Missionshuset och Poliskammaren.

Huset i mitten är R. R. Eklunds barndomshem.Husen söder om torget på 1920-talet


Läs mer:
Vykortet som detaljen är tagen ur.
Liten caféhistoria från Nykarleby av Lars Pensar.
Juli 1948 av Anita Wikman.
Husen något decennium tidigare.
(Inf. 2005-11-13, rev. 2013-04-25.)