Simhuset och tullmagasinet
Simhuset med två större och två mindre omklädningsrum, bänkar, en landgång på framsidan och passage rakt igenom till en brant trappa på baksidan byggdes 196? och revs i slutet på 1980- eller i början på 1990-talet. Uppe vid taket fanns mängder av hussvalubon. En inskrift i ett av omklädningsrummen närmast (syns inte på bild) var ”Tomas Brunte Haga, me avlopi i röven”.

 


En del av simhuset, båthus och packhuset.
Foto: Rafael Sjöblom, 1960-talet?Läs mer
Färgbild av en del av simhuset.
Färgbild av en del av simhuset.
Flygbild från ungefär samma tid.
(Inf. 2005-08-06, rev. 2024-02-22 .)