Simhuset och tullmagasinet
Simhuset med två större och två mindre omklädningsrum, bänkar och en brygga på framsidan och passage rakt igenom till en brant trappa på baksidan byggdes 196? och revs i slutet på 1980- eller i början på 1990-talet. Uppe vid taket fanns mängder av hussvalubon. En inskrift från ett av omklädnngsrummen närmast (syns inte på bild) var ”Tomas Brunte Haga, me avlopi i röven”.

 


En del av simhuset och packhuset.
Foto: Rafael Sjöblom, 1960-talet?Läs mer
Färgbild av en del av simhuset.
Flygbild från ungefär samma tid.
(Inf. 2005-08-06, rev. 2014-03-18 .)