Nykarlebydialekten

Innehåll
Lärodikt Nykarleby-nejdens språk, En lärodikt av Gösta Ågren. Dikten skrevs några år tidigare än Nykarleby-målet och kan ses som ett första försök, vilket senare utvidgades i prosaform och fick annorlunda stavningsprinciper.

Språkeri 1

Nykarleby-målet, Ett språkeri av Gösta Ågren. Del 1.
Språkeri 2 Nykarleby-målet, Ett språkeri av Gösta Ågren. Del 2.
Modersmål Ett modersmål, en hembygd av Gösta Ågren.
Julevangeliet Julevangeliet på Nykarlebymål av Gösta Ågren.
Kungsådern Kungsådern av Leo Ågren är delvis skriven på Nykarlebydialekt.
Rööluvån Presentation av Rööluuvån En liiti hemsken sago av Peter Sandström.
Ordlista Ordlista över Nykarlebydialekten.
Intervju Min variant av dialekten dokumenterades när Ann-Sophie Sandström intervjuade mig sommaren 2003.
Solvarv Ordförklaringar till Solvarv av Gunnar Nylund.
IFDIH Institutet för de inhemska språken.
OöFsf

Ordbok över Finlands svenska folkmål.