Hilda Olson 1832—1916

På initiativ av stadens rotaryklubb uppsattes på sensommaren 1952 minnestavlor över målarinnan Hilda Olson vid museigården, skulptören Victor Malmberg vid hans hemgård Apoteksgården, författaren R.R. Eklund vid hans barndomshem vid torget och författarna Mikael och Paul Werner Lybeck vid deras föräldrahem och födelseplats på Nygården.

Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 500.
Fortsättning på kapitlet: Minnestavla över Victor Malmberg.Foto: F.L. juli 2002.

HÄR FÖDDES
MÅLARINNAN
HILDA OLSON
*6.10.1832 † — 1916


Foto: F.L. juli 2007.
(Inf. 2007-10-21.)


Läs mer:
Notis i Österbottniska Posten.
En Nykarlebykonstnär
av Erik Birck.

(Rev. 2014-06-24.)