Minnestavlor i staden

     På initiativ av stadens rotaryklubb har några minnestavlor över avlidna, bemärkta ättlingar av Nykarleby uppsatts i staden. Tavlorna är anspråkslösa, men påminner på sitt diskreta sätt om bortgångna kulturpersonligheters födelseplatser.
     Vid museigården har en tavla med namnet Hilda Olson fått sin plats. Målarinnan Hilda Olson var ringa känd i sitt fädernesland, hon levde största delen av sitt liv som konstnär i London, där hon även dog. Vid apoteksgården har skulptören Viktor Malmbergs hemgård utmärkts, vid torget författaren R. R. Eklunds och på Nygården författarna Mikael och Paul Verner Lybecks föräldrahem och födelseplats, familjen flyttade senare in i n.v. De Gamlas Hem, varom där uppsatt tavla vittnar.
      Vid den enkla avtäckningen var författaren R. R. Eklunds maka, dotter och svärson närvarande.


Österbottniska Posten nr 36/1952.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-10-05.)