Kungsstenen

Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp (1710—71), Sveriges konung från 1751. A. gjorde 1752 som den förste monarken efter Gustaf II Adolf en resa till Finland, under vilken han bl.a. besökte Sveaborg, Lovisa, Åbo och Österbotten. Resan beskrivs av Topelius i Fältskärns berättelser.


Uppslagsverket Finland (1982).

I 16. Konung Adolf Fredrik i Finland finns i Fältskärns berättelser, fjärde cykelns senare avdelning lyder ett stycke :

När hans majestät under resan genom Lochteå i Österbotten behagade spisa frukost i det gröna vid sidan af landsvägen, restes till evärdelig hågkomst av en så märkvärdig tilldragelse en minnesvård af sten, hvilken ännu står qvar till efterkommandes oskyldiga undran. ...

I Nykarleby finns mig veterligen inget minne av resan, men knappt 400 meter nordost om kommungränsen (magenta punktstreckad linje nästan diagonalt uppifrån och ner, nedan) mot Pedersöre i Karby finns Kungsstenen på Tattarbacken invid den gamla vägen där kungen också sägs ha ätit. Karby hörde tidigare till landsförsamlingen.

Men i Referatet i Stockholms Post Tidningar står inget om ett stopp i Karby.Kungsstenen finns norr om Jakobstadsvägen strax söder om Karby.

 
Foto: FL juli 2003.

(Införd 2003-09-14.)

 
Sveriges rikes
Konung
Adolf Fredrik
spisade här
enligt sägnen
under sin resa
i Finland
år 1752.

”JAHA!”
har någon som inte bryr
sig om historien klottrat

 


*      *      *

Komplettering av det som tidigare fanns om Kungsstenen av Lars Pensar, som fotograferade den 15 juli 2011:

Skylten utan rostfläck från 2011 visar att man vårdar sig om skylten. Årtalen på baksidan, 1952, Olympiaåret då vägarna snyggades till för den turistinvasion man inbillade sig skulle komma. Och kiosker uppstod som svampar ur jorden, bl.a. den vid just vägskälet i Karby. 1982 hade tydligen en åtgärd med skylten vidtagits likaså då samtidigt schablonårtalen sprayats dit. Schablonerna är misstänkt lika de som användes av bilbesiktningsmyndigheterna för att ange lastbilars totalvikt, last- och tomvikt vad jag minns. Tycker mig minnas att den första skylten från 1952, (kanske det funnits en ännu tidigare?), var något mindre än den på fotot dessutom.

Säkert finns det någon pensionär i Karby som minns. Karby var ju de facto en del av Nykarleby landsförsamling, när det begav sig!Förstoring. (Inf. 2012-01-29.)


Läs mer:
I Referat från besöket i Stockholms Post Tidningar står inget om stopp i Karby.
Karby i Hemman och husbönder i byn Kovjoki och Strömmen 1550-1850 av Rudolf Olson.
Stenen omnämnd av Bertel Eklund.
Fler minnesmärken.
(Rev. 2020-09-13 .)