KARBY


År Karby omfattade ursprungligen 6 hemman. Ytterligare ett 7:de hemman fanns i Karby som enligt mantalslängderna legat öde från 1640-talet. Hemmanet ägdes 1630 av bonden Henrik Nilsson 53 år gammal. Enligt en rannsakningslängd från 1679 avskriven av Ines Kass 21): ”3/4 mtl Hindrich Nilsson Uhrminnes ödhe. Brofogden Lars Fisk brukar höslagh.” Hemmanet fortsätter att vara öde till år 1730 då det är anslutet till Wargh hemman. I kyrkans kommunionbok 1768—1773 kallas detta hemmann Henric Nilssons Wargh.

21) Ines Kass: Släktforskarföreningen i Jakobstad, Släkt och Bygd, Nr 30, 1986, sid 78.

Närheten till Karviken och havet har satt sin prägel på bosättningen. Hemmansnamnet Styrmans är ett exempel. 1676 omnämns båtsmännen och bönderna Anders Hindersson på ”Hindrik Nilssons” hemman, Jacob och Marcus Simonsson på Raij och Erik Hindersson på Styrmans. Erik Eriksson på Warg var knekt och bonden Pehr Olofsson på Styrmans var fjärdingsman på 1660-talet.

Bynamnet Karby har som tidigare nämnts sitt ursprung i Karlaby. Redan i jordeboken 1549 talas om Södre Karlby, 1550 om Sörkarlby, 1551 om Södre Karlby sedan Karlaby eller Karleby. 22) och slutligen Karby.

22) T.E.Karsten: Svensk bygd i Österbotten, II: Kulturnamn, sid.194. Helsingfors 1923.

Byn omfattade 6 hemman: Warg—Henrik Nilssons, senare Vik, Lille, Styrmans, Fors, senare Smeds, Lars Knuts (Knuts), och Raij.

(Inf. 2005-03-06.)
1. Vargh (Vik)

Hemmansnummern 1 i Karby var tidigare nummer 12 i byn Kovjoki och Strömmen.

Hemmanet var ursprungligen 1/4—1/2 mantal. Efter stora ofreden 1713—1723 uppgick Henrik Nilssons öde hemman i Wargh och hemmanets storlek ökade till 3/4 mantal. 1792 hade mantalet sjunkit till 5/12.

Hemmansnamnet Wargh förekommer i mantalslängden redan år 1642 genom bonden Erik Wargh. 1644 är Erik Eriksson Warg antecknad som bonde och knekt på hemmanet. Han var då 45 år gammal och således född c:a 1599. Knektnamnet Wargh blev efter detta hemmanets namn.

Namnet Vik fick hemmanet först i början av 1800-talet.
BÖNDER PÅ HEMMANET:

—1582
Per Olsson
, antecknad som bonde redan 1548. I slutet av 1570 talet var hemmanet ett av de större hemmanen i Karby, troligen sammanslaget med något annat hemman, och skattade för 18,5 spannland odlad jord.


1583—1615
Per Mattsson
, skattar för 15 spannland odlad jord eller i början av 1600-talet för 1/2 mantal.


1618—1629
Erik Persson
, möjligen son till förra bonden, född c:a 1564, son Erik.


1630—1675
Erik Eriksson Wargh
, son till förra bonden, född c:a 1597. År 1642 kallas han Erik Wargh i mantalslängden. Knekt. Antecknad som blind 1664. Hustru Kristin Larsdotter.

Kronohemman 1/2 mantal.


1679—1687
Matts Gabrielsson Wargh
, son till bonden på Petas i Kovjoki, Gabriel Ersson. Hustru Malin Simonsdotter.


1690—1695
Johan Wargh
, hustru Malin.


1695—1713
Simon Johansson Wargh
.
Medåbo: Matts Hindersson, hustru Margeta Bertilsdotter. Son Simon, hustru Anna Mårtensdotter, död 1735. Svåger Anders, hustru Brita.


Efter stora ofreden 1713—1723 uppgick Henric Nilssons öde hemman i Wargh. År 1730 ökade även Wargh hemmans mantal till 3/4.

Matts Hinderssons hemman kallas i fortsättningen hemman A, och Simon Johanssons hemman B.
HEMMAN A


1725—1730
Matts Hindersson Wargh
. Hustru: Margareta Bertilsdotter. Båda döda före 1733.


1730—1767
Anders Arfvidsson
, född 1709, hustru 1: Wendela Mattsdotter. Hustru 2: 1749, löpareänkan Carin Mattsdotter. Hustru 3: 1762, Lisa Andersdotter, född 1703.


Från 1767 finns två bönder på hemman A:
Hemman A1: 5/48 mantal. Bonde Anders Anderson.
Hemman A2: 5/32 mantal. Bonde Johan Andersson.
HEMMAN A1


1767—1795
Anders Andersson Wargh
, son till förra bonden, född 1731 på Wargh, död där 1810. Hustru 1: Brita Carlsdotter, född 1725, död 1777. Hustru 2: 1777, änkan Susanna Ersdotter, född 1727 i Monå. Hustru 3: 1804, änkan Caisa Mårtensdotter Wannäs, född 1740 i Pedersöre, död 1810 på Wargh.


1795—1824
Matts Andersson Wargh
, son till förra bonden, född 1761 i Kovjoki, död där 1831. Hustru: 1, Anna Isacsdotter Gästgivars, född 1771 i Socklot. Hustru 2: 1810, änkan Brita Caisa Nilsdotter Fogel, född 1781 i Wexala, död 1844 på Vik.


1824—
Johan Mattsson Vik
(Wargh), son till förra bonden, född 1799 i Karby. Hustru: 1823, Anna Brita Jakobsdotter Lille, född 1801 i Karby. Måg: Carl Henriksson Kijf, född 1823 i Pedersöre. Hustru: Anna Sofia Johansdotter, född 1829 i Karby.
HEMMAN A2

1767—1781
Johan Andersson Wargh
, bror till bonden på A1, född 1727. Hustru: 1748, Margareta Mattsdotter, född 1726 i Socklot.


1781—1788
Gustav Johansson Wargh
, son till förra bonden, född 1753 i Karby. Hustru: 1776, Margareta Ersdotter Grägg, född 1757 i Sundby, Pedersöre.


1788—1830
Simon Simonsson Wargh
, son till bonden Simon Henriksson på hemma B, född 1766 i Karby, död där 1847. Hustru: 1788, Caisa Jöransdotter, född 1766 i Karby.


1830—
Erik Simonsson Vik
, son till förra bonden, född 1792 i Karby. Hustru: 1815 Anna Lena Nilsdotter Yrjäs, född 1797 i Kyrkoby, död där 1848. Söner: Fredrik, född 1831, Matts, född 1833.
HEMMAN B

1725—1730
Simon Johansson Wargh
, död före 1728. Hustru: Anna Mårtensdotter, död 30.3.1735.


1730—1777
Henrik Hansson
, född c:a 1708 i Pedersöre, död 1780, måg till förra bonden. Hustru: Margareta Simonsdotter Wargh, född 1707.


1777—1788
Simon Henriksson Wargh
, son till förra bonden, född 1733. Hustru: 1757, Susanna Eriksdotter Lassila, född 1743. Hemmanets storlek 5/32 mantal.

1788—1810
Henrik Simonsson Wargh
, son till förra bonden, född 1761 i Karby, död där 1846. Hustru: 1788, Caisa Abrahamsdotter Lassila, född 1765 i Kovjoki, död 1839 i Karby. Sytning 1810.


1810—1830
Anders Simonsson Wargh
, bror till förra bonden, född 1768 i Karby, död där 1836. Hustru: 1810, Maria Carlsdotter Kraft, född 1784 i Pedersöre.


1830—
Anders Andersson Vik
, son till förra bonden, född 1799 i Karby. Sexman. Hustru: 1824 Sanna Lisa Persdotter Styrmans, född 1805 i Karby.

 2. Lille

Hemmanet var ursprungligen 1/4—1/2 mantal. År 1792 var mantalet 7/24.

Hemmansnummer 2 i Karby, som tidigare var nummer 13 i byn Kovjoki med Strömmen.

Hemmansnamnets ursprung kan man spekulera om. Omkring sekelskiftet 1660 fanns i Sundby två bönder med samma namn, Jöns Månsson, och som hade lika stora hemman, 3/4 mantal. För att skilja dem åt i längderna kallade man den ena för Store Jöns Månsson, och den andra för Lille Jöns Månsson, troligen beroende på deras storlek eller ålder. Kan man kanske i Karby-Lilles fall tänka sig samma förhållande som skulle ha lett till hemmansnamnet Lille? På 1640-talet var två personer med samma namn, Erik Eriksson, bönder på Warg respektive Lille. Hemmanen var lika stora, 1/2 mantal. Erik Warg var äldre än Erik Lille var yngre än Erik Wargh, kanske även mindre. Härav hemmansnamnet Lille?
BÖNDER PÅ HEMMANET:


1548—1556
Per Persson.


1557—1563
Per Olofsson.


1563—1594
Olof Persson
. Skattar 1572 för 17 1/2 spannland odlad jord, men 1574 för bara 11 1/2 spannland och 1582 för endast 5 spannland odlad jord. Hemmanet tidvis öde.


1598—1613
Per Olofsson
.


1614—1625
Matts Olofsson
.


1625—1642
Erik Mattsson
, född c:a 1577, troligen son till förra bonden.


1643—1685
Erik Eriksson
, född c:a 1624 son till förra bonden. Hustru: Margeta Jönsdotter.
Skattehemman 3/4 mantal.


1687— 1690
Erik Marcusson
.


1690—1695
Erik Hindersson
.


1695
Mårten Mårtensson
, hustru, Lisa.


1696—1702
Hemmanet öde.


1702—1725
Erik Staffansson Lille
, född c:a 1652, död 1743. Hustru: Lisa Andersdotter. Hemmanet nyupptaget 5.2.1702, ”Erik Erikssons 1/2 mantal öde hemman i Karby.”
Anders Eriksson Lille, född 1724, son till förra bonden. Hustru: Lisa Jacobsdotter, född 1720. Hemmanets storlek 7/24 mantal.


Hemmanet delas i 2 hemman:
Hemman A: 7/48 mantal. Bonde: Isac Dahllund.
Hemman B: 7/48 mantal. Bonde: Anders Andersson.
HEMMAN A

1788—1792
Isac Dahllund, måg till förra bonden, född 1737 i Pedersöre, död 1792 på Lille. Hustru: Maria Andersdotter Lille, född 1744 i Karby, död där 1791.


1792—1834
Jacob Thomasson
, måg till förra bonden, född 1770 i Sundby. Hustru: 1791, Caisa Lisa Isacsdotter Lille, född 1770 i Karby.


1834—
Thomas Jacobsson Lille
, son till förra bonden, född 1800 i Karby, död där 1872. Hustru: Anna Lisa Eriksdotter Petas, född 1807 i Kovjoki, död där 1876.
HEMMAN B

1788—1800
Anders Andersson Nissfolk
, född 1737 i Pedersöre, död 1810 i Karby. Hustru: 1760 Sofia Henriksdotter, född 1735 i Lövö, Pedersöre, död 1812 i Karby.


1800—1832
Erik Persson
, måg till förra bonden, född 1764 i Karby, död där 1832. Hustru: 1788, Clara Andersdotter, född 1768 i Purmo.


1832—1844
Johan Eriksson Lille
, son till förra bonden, född 1797 i Karby. Hustru 1: 1820, Greta Eriksdotter Vik, född 1802 i Socklot, död 1826 på Lille. Hustru 2: 1827, Greta Jakobsdotter Raij, född 1796 i Pedersöre.


1844—
Erik Johansson
, son till förra bonden, född 1821 i Karby. Hustru: 1844, Maja Lena Henriksdotter Filpus, född 1820 i Purmo.

(Inf. 2005-04-23.)3. Styrmans

Hemmansnummern har alltid varit 3.

Hemmansnamnet härstammar troligen från någon som varit styrman och ägare till hemmanet. Hemmanet har ägts av både fjärdingsman, nämndemän och båtsmän. Möjligen var båtsmannen och bonden Erik Hindersson född på 1630-talet även styrman.


BÖNDER PÅ HEMMANET:

1548—1551
Ingeborg
, änka.


1552—1607
Anders Olofsson
. Skattar 1566 för 11 1/2 spannland odlad jord.


1608—1627
Olof Andersson
, troligen son till förra bonden. Hemmanet först 1/2 mantal, men från 1612 1 mantals skattehemman, som 1633 minskar till 3/4 mantal. Olof var född c:a 1557 och troligen bonde på hemmanet redan tidigare fast hemmanet var i faderns namn.


1627—1660
Per Olofsson
, son till förra bonden, född c:a 1595. Fjärdingsman.
Skattehemman 3/4 mantal.


1660—1674
Hindrik Marcusson
, född c:a 1603. Nämndeman 1671—1674. Redan från 1640 växelvis med Per Olofsson antecknad på hemmanet.


1675—1695
Erik Hindersson
, son till förra bonden. 1676 omnämnd som båtsman. Hustru: 1660, Brita Persdotter. 1685: ”Inga barn på 19 år”. Bror: Per Hindersson, hustru Eriksdotter, bror: Anders Hindersson, hustru:Kirstin Hansdotter.


1700—1713
Hindrik Persso
n, brorson till förra bonden, hustru: Brita, bror Anders Persson med hustru, och bröderna Per Persson och Matts Persson.


1713—1725
Hemmanet öde och avbränt under stora ofreden.


1725—1734
Per Hindersson Styrmans
, son till förra bonden, född 1704, död 1789. Hustru: Maria Mattsdotter, född 1701, död 1774.
Medåbo, svågern Matts Johansson, född 1679, hustru Carin Hindersdotter. Matts var skomakare, född 1671, död 1769, 98 år gammal. Inhysing från medlet av 1730-talet.


1734—1760
Per Hindersson Styrmans
, som förut.
Medåbo: Matts Mattsson, född 1696, son till förra medåbon. Hustru: Lisa Jakobsdotter.


Från 1760 finns 4 bönder på Styrmans hemman.
Hemman A: 1/6 mantal. Bonde: Per Johansson, Per Hinderssons måg.
Hemman B: 1/6 mantal. Bonde: Erik Sigfridsson, Per Hinderssons måg.
Hemman C: 1/9 mantal. Bonde: Anders Eriksson, Erik Erikssons son.
Hemman D: 2/9 mantal. Bonde: Erik Eriksson.
HEMMAN A

1760—1805
Per Johansson
, förra bondens måg, född 1731 i Saarijärvi, död 1805 på Styrmans. Hustru: Walborg Pehrsdotter Styrmans, född 1736 i Karby, död där 1799.


1805—1825
Per Persson
, son till förra bonden, född 1757 i Karby, död där 1841. Sexman. Hustru: 1780, Sara Gustafsdotter Biggas, född 1758 i Kovjoki, död i Karby 1842.


Hemmanet delas mellan Pehr Perssons söner:
Hemman A1: Isac Pehrsson.
Hemman A2: Jakob Pehrsson.
HEMMAN A 1

1825—1850
Isac Pehrsson
, son till förra bonden, född 1793 i Karby, död där 1851. Hustru: Maja Caisa Isaksdotter, född 1806 i Pedersöre.


1850—
Petter Isacsson Styrmans
, son till förra bonden, född 1829 i Karby. Hustru: 1851 Greta Lisa Henriksdotter Johnson, född 1831 i Pedersöre.HEMMAN A 2

1825—1830
Jakob Pehrsson
, son till förra bonden Pehr Pehrsson, född 1787 i Karby. Hustru: Anna Larsdotter Wiss, född 1794 i Kronoby, död 1824 i Karby.


1830—1844
Gustaf Pehrsson
, son till föra bonden Pehr Pehrsson, född 1781 i Karby. Hustru: 1809, Stina Eriksdotter Ohls, född 1788 i Kyrkoby.


1844—
Carl Gustaf Johansson Björnvik
, måg till förra bonden, född 1808 i Larsmo. Hustru: 1836, Sanna Lisa Gustafsdotter Styrmans, född 1811 i Karby.
HEMMAN B

1760—1790
Erik Sigfridsson
, förra bondens måg, född 1727 i Pedersöre, död 1796 på Styrmans. Hustru: 1750, Carin Pehrsdotter Styrmans, född 1736.


1790—1812
Henrik Eriksson Styrmans
, son till förra bonden, född 1757 i Karby. Hustru: Anna Greta Persdotter Östman, född 1762 i Pedersöre. Flyttar bort 1812.


1812—1843
Johan Anderson
, född 1774 i Pedersöre, död 1843 i Karby. Hustru: Anna Mattsdotter Södö, född 1793 i Pedersöre.


1843—
Jakob Eriksson Snåre
, måg till förra bonden, född 1814 i Socklot. Bosatt på Snåre i Socklot. Hustru: 1839, Caisa Johansdotter Styrmans, född 1818 i Karby.
HEMMAN C

1760—1777
Anders Eriksson Styrmans
, son till bonden Erik Eriksson på hemman D, född 1739. Hustru: Lisa Jakobsdotter, född 1739.
Gamla bonden Matts Johansson, född 1679 och husmannen Matts Mattsson, född 1696 finns även på hemmanet 1762—1768.


1778—1817
Mickel Henriksson
, född 1745 i Munsala. Hustru: 1774 Ulrika Eriksdotter, född 1755 i Kyrkoby. Modern, Susanna Nilsdotter, född 1701 i Munsala, död 1795 på Styrmans.


1817—1824
Änkan Ulrika Eriksdotter.


1824—1838
Fredrik Persson
, född 1778 i Karby, död där 1838. Hustru: 1805 Caisa Mattsdotter Mickelsbacka, född 1783 i Kyrkoby, död 1826 i Karby.


1838—
Erik Johansson Styrmans
, son till bonden på hemman B, född 1807 i Karby. Sexman. Hustru: 1828 Maja Lena Eriksdotter Fiskars, född 1807 i Pedersöre, död 1854 i Karby.
HEMMAN D

1760—1778
Erik Eriksson
, född 1710 i Kyrkoby. Hustru 1: Beata Andersdotter, född 1713. Hustru 2: 1752, Maria Johansdotter Hannula, född 1728 i Kovjoki, död 1798 i Karby. Son: Anders Eriksson, född 1739.


1778—1806
Erik Thomasson Björn
, född 1745 i Pedersöre, död 1806 på Styrmans i Karby. Hustru: 1767, Susanna Mattsdotter, född 1744, död 1815 på Styrmans. Erik Thomasson Björn köper 1777 detta hemman tillsammans med bonden Måns Mattsson och sjömannen Petter Löfholm. 23)

23) Ethel Ekmark: ”Anna Jöransdotter”, Släkt och Bygd Nr 20, sid. 63.


1806—1817
Matts Eriksson Styrmans
, son till förra bonden, född 1771, död 1817 på Styrmans. Hustru: Stina Danielsdotter, född 1774 i Pedersöre.


1817—
Daniel Mattsson Styrmans
, son till förra bonden, nämndeman, född 1797 i Karby. Hustru: 1820, Lisa Jonedotter Lukus, född 1802 i Kovjoki.

 4. Smeds (Fors)

Hemmansnummer 4 i Karby var ursprungligen nummer 10 i Kovjoki och Strömmen.

Hemmanets storlek var först 3/4 mantal, som 1792 var justerat till 7/24 mantal. Kallades i kyrkans kommunionbok, fram till år 1754, för Fors hemman.
Både hemmansnamnet Fors och Smeds ursprung är okänt. 1687 nämns bonden Erik Jakobsson Forss på hemmanet. Från 1730 kallas hemmanet Smeds i skattelängderna. Kan namnet Fors möjligen bero på hemmanets läge? Har Matts Grelsson som fanns på hemmanet i början av 1700-talet varit smed?
BÖNDER PÅ HEMMANET:

1548—1563
Jöns Olsson
.


1566—1593
Lasse Jönsson
.


1594—1607
Henrik Ersson
.


1608—1620
Olof Mattsson
.


1625—1633
Per Olofsso
n, född c:a 1557, son Olof, ofärdig, född c:a 1597. Son Hans, född c:a 1605.


1633—1642
Hans Persso
n, son till förra bonden, född c:a 1605.


1643—1653
Karin
, änka. Antecknad som hemmansägare ända till år 1660.


1653—1667
Olof Hansson
och Per Olofsson
Skattehemman 3/4 mantal.


1669—1674
Matts Mårtensson
.


1674—1687
Erik Jakobsson Fårss
. 1679: ”Lidit brandskada. Varit alltid förmedlad 1/4 mtl. kan ej nu högre skatt.” 1681 antecknad som båtsman.


1687—1696
Erik Eriksson
och Hindrik Hindersson.


1695—1700
Grels Anderssons änka
.


1700—1710
Matts Grelsso
n, (”var på flykt”).
Måg, Anders Mattsson.
Hemmanet endast 1/4 mantal.


1713—1723
Stora ofreden
. Hemmanet ligger öde.


1725—1767
Anders Mattsson Smeds
, måg till förra bonden, död på Smeds år 1772. Hustru 1, 1720: Susanna Mattsdotter, död 1738. Hustru 2: Sophia Johansdotter. Hustru 3: 1746: änkan Margareta Olofsdotter.


I fortsättningen finns 2 bönder på Smeds:
Hemman A: 5/48 mantal, Matts Anderssons hemman.
Hemman B: 5/48 mantal, Grels Anderssons hemman.
HEMMAN A

1768—1812
Matts Andersson Smeds
, son till förra bonden, född 1731, död 1812. Hustru: Lisa Pehrsdotter, född 1740 (1729?).


1812—1838
Johan Mattsson Smeds
, son till förra bonden, född 1780 i Karby, död där 1843. Hustru: Anna Henriksdotter, född 1781 i Larsmo. Hemmanets storlek 7/48 mantal.


Hemmanet A delas i två hemman, A1 och A2.
HEMMAN A 1

1838—1846
Anders Mattsson Smeds
, bror till förra bonden född 1784 i Karby, död där 1846. Sexman. Hustru 1811: Maria Lisa Andersdotter Vannäs, född 1792 i Sundby död 1845. Hemmanets storlek 7/96 mantal.


1846—
Erik Andersson Smeds
, son till förra bonden, född 1823 i Karby. Hustru: 1846 Maja Lena Carlsdotter, född 1820.
HEMMAN A 2


1838—
Matts Johansson Smeds
, son till förra bonden, född 1815 i Karby. Hustru: 1842, Maria Johansdotter Styrmans, född 1820 i Karby. Hemmanets storlek 7/96 mantal.
HEMMAN B

1768—1801
Grels Andersson Smeds
, son till förra bonden, född 1733, död 1801 i Karby. Hustru: Maria Henriksdotter Smeds, född 1736 i Socklot, död 1798 i Karby.


1801—1806
Henrik Grelsson Smeds
, son till förra bonden, född 1761 i Karby, död där 1806. Hustru: Lisa Johansdotter, född 1755 i Pedersöre.


1806—1827

Bondeänkan Lisa Johansdotter, född 1755 i Pedersöre, död 1833 i Karby.


1827—1840
Hans Mattsson
, född 1795 i Pedersöre. Hustru: Maria Lisa Jakobsdotter, född 1790 i Pedersöre.


1840—
Johan Johansson Bonde
, född 1814 i Purmo. Hustru: 1840, Lisa Isaksdotter, född 1813 i Karby.5. Lars Knuts (Knuts)

Hemmanet tidigare 3/4 mantal, men är 1778 noterat till endast 1/6 mantal.
Hemmansnummer 5, som ursprungligen var nummer 11 i byn Kovjoki och Strömmen.

Hemmansnamnet har sitt ursprung i bonden Lars Knutsson som var antecknad som bonde på hemmanet 1622—1629, men troligen i praktiken bonde på hemmanet långt tidigare trots att fadern Knut är antecknad som ägare till hemmanet 1571—1621, i hela 50 år.
BÖNDER PÅ HEMMANET:

1548—1558
Måns Simonsson
.


1563—1570
Lasse Månsson
.


1571—1621
Knut Larsson
, troligen son till förra bonden.


1622 —1629
Lars Knutsson
, son, född c:a 1579, antecknad sjuklig 1629, död troligen 1630. Son: Simon Larsson, född c:a 1603. Son: Matts Larsson, född c:a 1613.


1630—1632
Matts Larsson
, son till förra bonden, född c:a 1613.


1632—1644

Margareta änka. Lars Knutssons hustru. Antecknad på det öde hemmanet.


1644—1740

Hemmanet öde i nästan 100 år!
Kronohemman 3/4 mantal.
1679 omnämns Lars Knuts hemman i en rannsakningslängd: ”3/4 mantal, 50 år öde. Jacob Simonsson brukar för höslagning.” 24) Åren 1730 och 1735 är hemmanet antecknat som öde.

24) Ines Kass: Släkt och Bygd Nr 30 /1986, sid. 78. Släktforskarföreningen i Jakobstad r.f.


1741—1773
Matts Persson
, född 1708. Hustru 1: Anna Carlsdotter, född 1699. Hustru 2: Susanna Larsdotter, född 1709. Mågen Matts Larsson, hustru: Anna Mattsdotter.
Medåbo: Per Carlsson, född 1709, hustru: Maria Mattsdotter, född 1712.


1773—1805
Daniel Johansson Bjong
, född 1725 i Kronoby, död 1805 i Karby. Nämndeman. Hustru: Maria Johansdotter, född 1732 i Kronoby.
Hemmanets storlek 1/6 mantal.


1805—1807
Anders Danielsson Bjong
, son, född 1768 i Kronoby. Hustru: Brita Mattsdotter Vik, född 1760 i Socklot.
Medåbo: brodern, Daniel Danielsson Bjong, född 1771 i Kronoby. Hustru: Greta Lisa Davidsdotter, född 1772 på Sisbacka i Purmo. Flyttar till Vörå 1807.


1808—1819
Matts Johansson
, född 1767 i Pedersöre, död 1819 i Karby. Hustru: Anna Henriksdotter Still, född 1777 i Kronoby, död 1815 i Karby.


1819—1834
Anders Johansson Sandvik
, född 1780 i Larsmo. Hustru: Lisa Johansdotter, född 1780 i Larsmo. Flyttar till Marken.


1834—
Jacob Johansson
, född 1797 i Karby. Hustru: 1827: Greta Mattsdotter Smeds, född 1805 i Karby.6. Raij

Hemmansnummer 6 i Karby, tidigare nummer 8 i byn Kovjoki och Strömmen.
Hemmanets storlek tidigare 3/4—1 mantal. År 1792 var mantalet 1 1/24.
Hemmansnamnet Raij kommer troligen från finskan ”raja”, gräns. Kanske genom att hemmanet låg vid gränsen till Sundbys marker och längst bort i byn.
BÖNDER PÅ HEMMANET:

1548—1583
Olof Jönsson
, kallas även Olof Böös, eller Böösas, redan 1548.


1590—1599
Jöns Larsson
.


1600—1602
Per Jönsson
.


1602—1607
Jöns Larsson
.


1608—1630
Olof Jönsson
, född c:a 1570, måg Jakob Mattsson, född c:a 1597.


1631—1640
Hans Andersson
, son, född c:a 1597, son till Anders Persson, bonde på Finne i Kovjoki.


1640—1644
Hans Hansson
, född c:a 1618, son till förra bonden.


1647—1667
Simon Marcusson
.
Skattehemman 1 mantal.


1667—1679
Marcus Simonsson
, hustru: Kerstin Bigg, dotter?  25)

25) Mantalslängden 1669.


1679—1695
Jakob Simonsson Ström
, bror till förra bonden. Hustru: Anna Eriksdotter. Bondsonen Johan Marcusson.
1679: ”Jakob Simonsson brukar för höslagning Lars Knutssons hemmans marker.”


1700—1710
Johan Marcusson
med hustru, mågen Carl och brodern Hans Marcusson.


1713—1723
Stora ofreden.


1725—1760
Thomas Jöransson Raij
, hustru Brita Carlsdotter, född 1707, död 1772. Son: Isac Thomasson.
Medåbo: Lars Hindersson, hustru: 1, Margeta Larsdotter, hustru 2: 1736, Brita Mattsdotter, född 1700 i Socklot. Son: Henrik, född 1742.


Från 1760 redovisas de tre hemmansdelarna skilt.
Hemman A: 11/48 mantal. Bonde: Isac Thomasson.
Hemman B: 11/96 mantal. Bonde: Jöran Thomasson.
Hemman C: 11/96 mantal. Bonde: Lars Hindersson.
HEMMAN A

1760—1777
Isac Thomasson Rai
j, son till förra bonden, född 1732, död 1782. Hustru: 1748, Maria Simonsdotter Rundt, född 1734, död 1783.


1777—1787
Henrik Larsson
, född 1742 på Raij. Son till bonden på hemman C, Lars Hindersson. Hustru: Margareta Mattsdotter, född 1750.
Hemmanets storlek 11/48 mantal.


1788—1795
Erik Bengtsson
, född 1726 i Pedersöre. Hustru: Anna Ersdotter, född 1725 på Bjons i Ytterjeppo, död 1800.


1795—1806
Erik Larsson
på hemman C äger också detta hemman.


1806—1825
Jakob Johansson Sandvik
, född 1763 i Larsmo, död 1843 på Raj. Hustru: 1781, Caisa Johansdotter Granroth, född 1764 i Pedersöre.


1825—1834
Johan Jakobsson
, son till förra bonden, född 1785 i Pedersöre, död 1837 på Raij i Karby. Hustru: Stina Andersdotter, född 1788 i Jakobstad.


1834—
Anders Johansson Raij
, född 1809 i Karby. Hustru: 1828, Maria Andersdotter Jöns Gertruds, född 1804 i Socklot.
HEMMAN B

1760—1809
Jöran Thomasson
, son till förra bonden, född 1728, död 1809 på Raij. Hustru: 1752, Sofia Johansdotter, född 1734, död 1800.
Ibid: änkan Brita Mattsdotter, född 1700. Son: Henrik, född 1742.
Hemmanets storlek 11/96 mantal.


1809—1824
Jöran Jöransson
, son, född 1759 i Karby, död där 1833. Hustru: Maria Johansdotter Styrmans, född 1757 i Karby, död där 1833.


1824—1834
Per Mattsson
, måg till förra bonden, född 1783 i Karby. Hustru: Caisa Greta Jöransdotter Raj, född 1789 i Karby.


1834—
Matts Persson Raij
, son till förra bonden, född 1813 i Karby. Hustru: 1835, Maria Eriksdotter Rundt, född 1813 i Socklot.
HEMMAN C

1760—1768
Brita Mattsdotte
r, född 1700, änka efter bonden Lars Hindersson. Son: Henrik Larsson, född 1742, senare bonde på hemman A. Son: Erik Larsson, född 1746.


1768—1810
Erik Larsson
, son, född 1746. Hustru: 1768, Anna Mattsdotter Storsilvast, född 1748 i Överjeppo. Hemmanets storlek 11/96 mantal.


1810—1826
Isak Johansson Gästgivar
s, född 1766 i Socklot. Hustru: 1789 Anna Jönsdotter Silfvast, född 1770 i Jeppo. Flyttar till Korsholm 1826.


1826—
Johan Johansson Finnäs
, född 1794 i Larsmo. Hustru: Caisa Andersdotter, född 1795 i Larsmo, död 1849 i Karby.

(Inf. 2005-04-28.)

 


Rudolf Olson (1998) Hemman och husbönder i byn Kovjoki och Strömmen 1550—1850 omfattande byarna Kovjoki och Markby i Nykarleby samt Karby i Pedersöre.


[SLUT]