Jakob Gustav Sandlin


Tavlan avtäcktes den 6 december 2011.Petter Klockars
Förstoring.

BARNALÄRAREN

JAKOB GUSTAV SANDLIN

född 1848 i Pedersöre
bodde här på Jossanbacken

verkade som ambulerande lärare
stationerad på olika platser i
Forsby, Kyrkoby och Ytterjeppo
1876–1910

Undervisning i läsning, skrivning, räkning, biblisk historia och sång

Forsby-Ytterjeppo Hembygdsförening
Allan Brunell, Pehr Tonberg, Gunnar Östman, Stig Häger, Håkan Blomqvist, Ann- Mari Björkman, Berit Blomqvist. Förstoring.Strax innan avtäckningen Från vänster: Ritva Ljung (Lucia 1956), Gunnar Östman och Lars Björkman, ställets ägare. Förstoring.Minnestavlan avtäckt. Ritva Ljung och Pehr Tonberg. Förstoring.


Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Nu faller snön, den första efter sommar'n.

Ja, avtäckningen av minnesplattan i svetsat syrafast material  på Jossanbacken, samlade ett 40-tal personer. Efteråt, på byagården, bjöds på kaffe. Pehr Tonberg höll ett längre anförande om skolläraren Sandlin på Jossanbacken och hans lärargärning. Systarna Söderbacka och Harald, födda Fors, sjöng den ”bokstavsstavningsvisa” som Sandlin lär ha använt i inlärningen av ordstavning. Gunnar Östman var speaker. Inger Backlund ackompanjerade på dragspel ett par sånger och instrumentbyggaren Leif Kronqvist framförde, på egenhändigt byggd nyckelharpa, tre musikstycken.

-------------------------------------------------------

Det här låter väl som en typisk bygdenotis i ÖP från 40-talet! Mikael Ahlskog tillverkade det rostfria stativet. Själva tavlan med text är gjord av en Glasberg i Vörå, arbetar där i en affär som innehas av en Staffans. Denna Glasberg har gjort tavlor i Vörå också, en finns i centrum och en på Lillkyrovägen. Deras skrift obekant.Läs mer:
Ambolatorisk Barnskolan uppnas den 16 de Augusti i Ytterjeppo by, på västra sidan af elfven.
Minnesruna.
Erik Olin och hans byskola – En österbotnisk tidsbild från 1800-talet av J. L. Birck.
Leif Kronqvist var 2022 års kulturpristagare.
Fler minnesmärken.
(Inf. 2011-12-07, rev. 2024-01-17 .)