J. L . B i r c k:

ERIK OLIN OCH HANS BYSKOLA

En österbottnisk tidsbild från 1800-taletDel 1

Del 2
Del 3
Del 4


Detalj av Erik Olins gravkors.


J. L. Birck (1954) Erik Olin och hans byskola — En österbottnisk tidsbild från 1800-talet i Skolhistoriskt arkiv II, sid. 5–43.


Läs mer:
Byskolläraren Erik Olins lif och värksamhet av Zachris Schalin.
Olin omnämnd av William Wik.
Forsby-Ytterjeppo hembygdsförenings minnestavla över Barnaläraren Jakob Gustav Sandlin.
Socklotpojken som blev norrman av J. L. Birck.
Fler artiklar ur Skolhistoriskt arkiv.
(Inf. 2004-04-11, rev. 2022-11-19 .)